Leestip: Hoe lossen we het fileprobleem op? Niet door meer asfalt, in elk geval

Voor elke procent asfalt dat erbij komt in Nederland, komt er ook een procent meer verkeer bij. Het is één van de eye-openers in het boek Het Recht van de Snelste, van journaliste Thalia Verkade en planoloog Marco te Brömmelstroet. In het boek duiken ze in ons denken over mobiliteit. Waardoor je je afvraagt: is het fileprobleem eigenlijk wel een probleem?

Leestip Recht van de snelste
Beeld: ©Ministerie BZK
In onze rubriek ‘Leestip’, zoomen we in op publicaties die een interessant perspectief op (inter)bestuurlijk samenwerken bieden. Vandaag tippen we het boek Het Recht van de Snelste van Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet. 

Een andere manier van denken

Het Recht van de Snelste zet de lezer aan het denken. Waarom is er eigenlijk elk half uur filenieuws op de radio? En is het eigenlijk niet gek dat een woonwijk, op vijf minuten van een intercitystation, toch zeventien parkeerplaatsen per tien woningen krijgt?

Te Brömmelstroet en Verkade onderzoeken in hun boek waar ons mobiliteitsdenken vandaan komt, hoe dit zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld en welke rol taal daarin speelt. Ze wijzen op een alternatieve manier van denken over mobiliteit.

De crux zit erin om niet alleen verkeerskundigen te raadplegen, maar ook sociologen, gedragswetenschappers, ecologen en pedagogen. Door mobiliteit niet alleen vanuit het ruimtelijk domein te benaderen, komen andere vragen bovendrijven, aldus de auteurs, en daarmee ook andere oplossingsrichtingen. Bijvoorbeeld voor het fileprobleem. 

Kortom: werk interbestuurlijk en domeinoverstijgend samen, binnen en tussen overheden, en tussen overheden en private partijen. 
 

De straat is politiek

Te Brömmelstroet geeft een voorbeeld uit zijn eigen omgeving. Binnenkort start de bouw van een basisschool in de nieuwbouwwijk waar hij woont. Daar komt een kiss & ride bij, waar ouders met hun auto kunnen stoppen om hun kinderen af te zetten. De komst van de kiss & ride maakt het minder makkelijk voor ouders om met hun kinderen mee naar binnen gaan, iets wat de school juist stimuleert. Te Brömmelstroet wijst erop dat er alleen een verkeerskundige in gesprek is met de gemeente over de komst van de kiss & ride, maar geen pedagoog of afvaardiging van de school.

Te Brömmelstroet en Verkade pleiten in hun boek niet voor een wereld zonder auto’s. Maar, zoals Te Brömmelstroet aangeeft in een gesprek met NEMO Kennislink: “Ik wil dat er meer discussie komt over de publieke ruimte. Wat buiten op straat gebeurt, gaat ons allemaal aan, dus ook hoe die plek wordt ingedeeld. Deze ruimte is bij uitstek politiek.”

Ook interessant: Podcast In Vervoering over samenwerking in transities. In dit geval, rondom de hyperloop.

Binnenkort verschijnt de allereerste Overheid van Nu-podcast, waarin we onderzoeken hoe je samenwerkt in een transitie. We nemen daarin de hyperloop als voorbeeld. De hyperloop moet een nieuwe, supersnelle én duurzamere manier van reizen mogelijk maken. In de podcast blijkt al snel dat daarvoor meer nodig is dan geld en technisch vernuft. Vanaf 3 december in jouw favoriete podcast-app!