Rss

Via RSS-feeds krijgt u automatisch bericht zodra een nieuwsbericht op deze website verschijnt. 

RSS op Platform

Bij een platformsite werkt de RSS-functionaliteit automatisch voor nieuwsberichten. Andere RSS-mogelijkheden zijn in ontwikkeling.  

RSS-reader nodig

Om een RSS-feed te kunnen lezen heeft u een zogenaamde RSS-reader nodig. Dat is een computerprogramma dat RSS-feeds automatisch voor u ophaalt en ze bundelt in één overzicht. Op internet zijn diverse gratis RSS-readers beschikbaar. Feedreader is een veelgebruikte gratis RSS-reader. Maakt u gebruik van Firefox of Safari? Dan hoeft u geen RSS-reader te installeren. Deze programma’s hebben al een RSS-reader ingebouwd.