23 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Overzicht resultaten en mijlpalen IBP 2018

Alle IBP-opgaven keken terug op de behaalde resultaten in 2018 en de verwachte mijlpalen voor 2019. Een overzicht van de stand ...

Publicatie | 08-05-2019

Staat van het Bestuur 2018

Met de Staat van het Bestuur 2018 biedt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) inzicht in de ...

Rapport | 28-03-2019

Overleg Zeeuwse Overheden en Regiobureau van start

Gemeenten, Provincie en waterschap hebben zich verenigd in een strategisch samenwerkingsverband: het Overleg Zeeuwse Overheden ...

Mediatekst | 07-03-2019

Programmastart IBP

Samen meer bereiken als één overheid. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen starten met een interbestuurlijk programma en ...

Publicatie | 25-02-2019

Samenwerken op de meent

Samenwerken op de meent. In dit essay, geschreven door Rienk Janssens, verkent de VNG het krachtenveld waarin gemeenten zich ...

Publicatie | 18-02-2019

Overzichtskaart gebieden en gebiedsfiches

Publicatie | 15-02-2019

Eindrapportage Schakelteam personen met verward gedrag

Het eindrapport van het Schakelteam Personen met verward gedrag. In oktober 2016 luidde de opdracht van de ministeries van ...

Rapport | 04-02-2019

Nieuwsbrief Interbestuurlijk Programma - week 4

In deze nieuwsbrief van het Interbestuurlijk Programma lees je hoe regionale en lokale overheden elkaar weten te vinden in de ...

Nieuwsbrief | 24-01-2019

Q&A’s Gezinshereniging

Vraag- en antwoordoverzicht met de belangrijkste vragen en antwoorden rondom gezinshereniging.

Publicatie | 24-01-2019

Factsheet artikel 8 EVRM

Gemeenten en VWN hebben vragen over opvang, huisvesting en maatschappelijke begeleiding van gezinsleden die op grond van artikel ...

Publicatie | 24-01-2019