Bloemen met op de achtergrond huizen
Beeld: © EMMA / Patrick van den Hurk

Home

Maatschappelijke opgaven zoals het klimaatprobleem, de woningnood en de brede welvaart vragen om een goede samenwerking van alle overheden: gemeenten, provincies, waterschappen, rijk. Interbestuurlijke samenwerking, dus. Op platform Overheid van Nu delen we kennis en inspiratie om steeds beter te werken als één overheid voor alle burgers.