Home

Maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, bouwen van nieuwe woningen of de aanpak van schulden vragen om goede samenwerking van alle overheden. Het Interbestuurlijk Programma (IBP) wil die samenwerking verbeteren. De studiegroep Interbestuurlijke Financiële Verhoudingen keek hiernaar en presenteerde op 10 september zijn advies. Op het platform Overheid van Nu delen we kennis en inspiratie.