Twee mensen fietsen op het fietspad. Naast het fietspad staan bomen en loopt een weg. Aan de andere kant van een fietspad loopt een parallelweg met een stoep en aangrenzendehuizen

Home

Maatschappelijke opgaven zoals het klimaatprobleem, de woningnood en de brede welvaart vragen om een goede samenwerking van alle overheden: gemeenten, provincies, waterschappen, rijk. Interbestuurlijke samenwerking, dus. Op platform Overheid van Nu delen we kennis en inspiratie om steeds beter te werken als één overheid voor alle burgers.