Participatie en Zorg

De drie pilots Participatie en Zorg, in Leiden, Helmond en Tilburg beogen mensen die langdurig werkeloos zijn weer te activeren. Lees op deze pagina de artikelen en  eindevaluatie. Het ministerie organiseert met de pilotgemeenten drie webinars waarin wetenschap, praktijk en bestuurders met elkaar in gesprek gaan over de resultaten. Persoonlijk contact als cruciaal onderdeel van de aanpak staat hierbij centraal.

Webinars ‘Persoonlijk contact voor iedereen’

De webinars vinden plaatsen op 9 september, 5 oktober en 26 oktober. Tijdens deze webinars delen het ministerie en de pilotgemeenten hun ervaringen en krijgen deelnemers de mogelijkheid om andere professionals te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren.

Webinar 9 september (10.00-12.00 uur)
In de eerste webinar staat de bestuurlijke ambitie en overwegingen centraal. Waarom investeren de betrokken bestuurders in een project en wat doen ze met de uitkomsten? Bekijk het webinar hier terug of beluister de podcast.

Webinar 5 oktober (10.00-12.00 uur)
In het tweede webinar staan deelnemers en de professionals uit de pilots centraal. We vragen wat het voor hen betekent om mee te doen aan de pilot. Aan professionals stellen we de vraag wat voor hen het grootste verschil maakt in de aanpak van de projecten, wat hun drijfveren zijn en wat zij als tip willen meegeven. Ook krijgen deelnemers de kans om elkaar online te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Tenslotte staan we stil bij de uitdaging om persoonlijk contact te krijgen in tijden van corona.

Webinar 26 oktober (14.00-16.00uur)
Tijdens het derde webinar op 26 oktober gaan we in gesprek met diverse onderzoekers over de wetenschappelijk invalshoek van persoonlijk contact en het verband tussen participatie/werk en gezondheid.

Meld je aan voor de webinars via webinarspersoonlijkcontact@tilburg.nl of kijk op deze pagina.

Resultaten van de pilots

Infographic pilots persoonlijke begeleiding