Participatie en Zorg

De drie pilots Participatie en Zorg, in Leiden, Helmond en Tilburg beogen mensen die langdurig werkeloos zijn weer te activeren. Lees op deze pagina de artikelen, de eindevaluatie en bekijk de video's over de aanpak in de drie steden. Binnenkort organiseert het ministerie drie webinars, waarin pilotgemeenten, wetenschap en bestuurders met elkaar in gesprek gaan over de resultaten.

Resultaten van de pilots

Infographic pilots persoonlijke begeleiding