De realiteit van dak- en thuisloze jongeren, door henzelf verteld

Begin december werd het Nationale Actieplan Dakloosheid gepresenteerd. In 2030 moet dakloosheid in Nederland verleden tijd zijn. Maar hoe is het eigenlijk om dak- of thuisloos te zijn? In de podcast ‘Buitengesloten’ horen we van jongeren hoe zij verstrikt raken in een oerwoud van regels, loketten en hulpverleners. En wat er volgens hen nodig is om dat in de toekomst te voorkomen. Neem deze dagen een moment om naar hun verhaal te luisteren en reflecteer dan eens op wat – veelal met de beste bedoelingen – wordt bedacht, en de uitwerking ervan in de praktijk. Waardevol voor als je bezig bent met onderwerpen als jeugd, schulden, armoede, zorg en huisvesting.

Jongere met capuchon op en rugzak in het schemerlicht
Beeld: ©Unsplash / Dimi Katsavaris
De jongere op de foto is niet Carmen uit het artikel

Het afgelopen jaar schreven we op Overheid van Nu verhalen over wat op de redactie wel gekscherend ‘woningen in Groningen’ is gaan heten. Zo keken we binnen bij de Hub in Haren en weten we inmiddels dat energie- en bespaarcoaches een belangrijke rol spelen in het tegengaan van energiearmoede in Oost-Groningen.

Maar wat als je geen thuis hebt? Wat als de komende periode helemaal geen ‘warme dagen’ voor je zijn? Ook deze kerst zijn er mensen die geen thuis hebben, een deel daarvan is jonger dan 27 – in 2021 waren het er volgens het CBS zo’n 5.000.

Daarom tippen we graag nog een keer het verhaal van Carmen, die op haar negentiende op straat belandt.

Uitwerking in de praktijk

Carmen vertelt hoe je in een benarde positie terecht kan komen en wat dat met je doet. Neem deze kerst een moment om naar haar verhaal te luisteren. En reflecteer dan op de relatie tussen wat - veelal met de beste bedoelingen - wordt bedacht, en de uitwerking ervan in de praktijk. Waardevol voor eenieder die bezig is met onderwerpen als jeugd, schulden, armoede, zorg en huisvesting.

Begin deze maand presenteerden staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS), minister Schouten (Armoedebeleid) en minister De Jonge (Volkshuisvesting) het Nationale Actieplan Dakloosheid. Er komt €65 miljoen extra geld beschikbaar, om te zorgen dat dakloosheid in Nederland in 2030 verleden tijd is. Duidelijk is dat interbestuurlijk samenwerken – tussen de ministeries van VWS, BZK en SWZ, maar ook met gemeenten en andere betrokken partijen – cruciaal zal zijn voor het succes van de aanpak. We blijven dit volgen.

Fijne dagen!