Problematische schulden voorkomen en oplossen

De ambitie van het IBP is het aantal mensen met problematische schulden substantieel terug te dringen en mensen met schulden effectiever te helpen. Gemeenten, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en het Rijk trekken gezamenlijk op in het kader van deze aanpak van schulden.

Het IBP zet zich in voor:

  1. Landelijke afspraken met grote uitvoerders zoals Belastingdienst, UWV, SVB, CJIB, CAK, DUO en gemeenten. Deze afspraken gaan over de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening.
  2. Verbetering van de schuldhulpverlening door samenwerking, denk hierbij aan de inzet op verkorting van wachttijden, preventie, samenwerking met grote uitvoerders, lokaal actieve organisaties en vrijwilligersorganisaties.
  3. Het Rijk zet zich, mede in het kader van de brede schuldenaanpak, met name in om sociale incasso en onnodig oploop van schulden te voorkomen..

Na de eerste bijeenkomsten in 2018 met onder meer de VNG, een aantal gemeenten en uitvoerders zoals de Belastingdienst zijn er drie werkgroepen samengesteld rond de thema’s voorkomen van problematische schulden, preventie en vroeg signaleren van schulden. In 2019 gaan deze werkgroepen aan de slag met het in kaart brengen en aanpakken van knellende wet- en regelgeving. Ook start in 2019 een landelijke campagne om het taboe op schulden te doorbreken en om mensen met schulden te helpen om de juiste hulp te vinden.