Publicatie: trendanalyse Stedelijke verdichting en veiligheid

Wat is de relatie tussen stedelijke verdichting en veiligheid? En wat betekent dit voor de inrichting van de openbare ruimte? Platform31 voerde een bondige trendanalyse uit die schetst hoe ontwikkelingen als de behoefte aan woningen, bevolkings- en economische ontwikkelingen en verkeerstrends de stedelijke verdichting en veiligheid beïnvloeden.

Fiets vastgezet aan een lantarenpaal
Beeld: Alex Blokstra

Aansluitend geeft de publicatie inzichten en handelsperspectieven op vier onderdelen die bijdragen aan leefbare, aantrekkelijke en veilige steden:

  • Stedenbouw
  • Publieke ruimte
  • Sociale cohesie
  • Lokale economie

Lees de volledige analyse op de website van Platform31.