Bernard ter Haar op de markt met het nieuwe rapport

Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen

Hoe tillen we het interbestuurlijke samenwerken naar een hoger plan? Daarover doet de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen aanbevelingen. Om overheden in staat te stellen gezamenlijke opgaven beter en met meer impact op te pakken. De studiegroep kreeg deze opdracht van het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen.

De studiegroep doet aanbevelingen voor een betere samenwerking tussen overheden. Daarnaast doet het concrete aanbevelingen voor drie casussen en levert zo een bijdrage aan deze maatschappelijke opgaven. De drie casussen zijn:

Leden van de studiegroep

De leden van de studiegroep werken op voordracht van de VNG, Unie van Waterschappen, het IPO of het Rijk, en niet vanuit vertegenwoordiging. De studiegroep is dus autonoom. Een interbestuurlijk secretariaat ondersteunt de studiegroep. Ontmoet hier de leden van de studiegroep.

Rapport 'Nederland heeft één overheid nodig'

Overheden hebben de ambitie om opgavegericht en als ‘één overheid’ te werken. Toch lukt dat nog niet altijd goed genoeg. De studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen doet in het rapport ‘Nederland heeft één overheid nodig’, aanbevelingen om dit naar een hoger plan te tillen.

Model uitvoeringskracht
WWWW-model

Online discussieplatform

Met jouw hulp kan het WWWW-model uitgroeien tot een fundament onder toekomstbestendige samenwerkingen. Regelmatig verschijnt op dit platform een column met een prikkelende stelling of vraag waar je op kan reageren.