Bernard ter Haar op de markt met het nieuwe rapport

Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen

Hoe tillen we het interbestuurlijke samenwerken naar een hoger plan? Daarover deed de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen aanbevelingen. Om overheden in staat te stellen gezamenlijke opgaven beter en met meer impact op te pakken. De studiegroep kreeg deze opdracht van het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen.

De studiegroep deed aanbevelingen voor een betere samenwerking tussen overheden. Daarnaast deed het concrete aanbevelingen voor drie casussen en leverde zo een bijdrage aan deze maatschappelijke opgaven. De drie casussen zijn: ambulantisering van de ggz, de woonproductie en de energie- en warmtetransitie. 

Leden van de studiegroep

De leden van de studiegroep werkten op voordracht van de VNG, Unie van Waterschappen, het IPO of het Rijk, en niet vanuit vertegenwoordiging. De studiegroep was dus autonoom. Een interbestuurlijk secretariaat ondersteunde de studiegroep. Ontmoet hier de leden van de studiegroep.

Model uitvoeringskracht
WWWW-model

Artikelen

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer artikelen