Woondeals

Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen

De studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen doet aanbevelingen om overheden in staat te stellen gezamenlijk grote maatschappelijke opgaven beter en met meer impact op te pakken. De studiegroep kreeg deze opdracht van het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen.

De studiegroep doet aanbevelingen voor een betere samenwerking tussen overheden. Daarnaast doet het concrete aanbevelingen voor drie casussen en levert zo een bijdrage aan deze maatschappelijke opgaven. De drie casussen zijn:

De leden van de studiegroep werken op voordracht van de VNG, Unie van Waterschappen, het IPO of het Rijk, en niet vanuit vertegenwoordiging. De studiegroep is dus autonoom. Een interbestuurlijk secretariaat ondersteunt de studiegroep.

In maart 2020 levert de studiegroep een eerste rapport op.

Ontmoet hier de leden van de studiegroep.