Webinar drieluik 'Persoonlijk contact voor iedereen'

Elke gemeente heeft te maken met kwetsbare inwoners die op afstand staan van de samenleving en de arbeidsmarkt. We willen dat ook deze inwoners weer mee kunnen doen en de regie kunnen voeren over hun eigen leven. Dit gaat verder dan arbeidsparticipatie. Het gaat ook om het kunnen deelnemen aan de maatschappij. Met de juiste ondersteuning en begeleiding kunnen mensen zelf grip op hun leven krijgen. Met dit idee zijn de gemeenten Helmond, Leiden en Tilburg aan de slag gegaan. Ze hebben projecten opgezet om inwoners beter te kunnen ondersteunen. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben deze projecten ondersteund.

Het Gezondheidsspreekuur bij de de BuurtOntmoetingsPlek (BOP) bij Rijn en Vliet in Leiden Zuidwest.
Het Gezondheidsspreekuur bij de de BuurtOntmoetingsPlek (BOP) bij Rijn en Vliet in Leiden Zuidwest.

De drie projecten zijn onderzocht en beschreven in de rapportage “Persoonlijke begeleiding in de bijstand”. U kunt deze rapportage hier nalezen.

Cruciaal in de drie aanpakken blijkt persoonlijk contact te zijn. Dit lijkt vanzelfsprekend en dat zou het misschien ook moeten zijn. Maar wij hebben ervaren dat hier verschillende dilemma's en keuzes uit voortkomen. Daarbij komt dat het Corona-virus het ons allemaal moeilijker maakt om persoonlijk contact te maken.

We delen graag onze ervaringen en doen dat in een serie van webinars met daarin de mogelijkheid om andere professionals te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren.

Webinar 1: 9 september 2020, 10.00-12.00 uur

In de eerste webinar staat de bestuurlijke ambitie en overwegingen centraal. Waarom investeren de betrokken bestuurders in een project en wat doen ze met de uitkomsten? Sprekers zijn:

  • Lennart de Ruig, onderzoeker van bureau De Beleidsonderzoekers
  • Erik de Vries, wethouder Sociale zaken, gemeente Helmond
  • Yvonne van Delft, wethouder Werk & Inkomen, gemeente Leiden
  • Esmah Lahlah, wethouder Arbeidsparticipatie, gemeente Tilburg
  • Carry Goedhart, directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen, Ministerie van SZW

Webinar 2: 5 oktober, 10.00-12.00 uur

Het tweede webinar vindt plaats op 5 oktober, 10.00-12.00 uur met professionals uit de pilots en praktijk. Tijdens dit webinar staat als thema centraal: persoonlijke begeleiding vanuit de praktijk. Hoe doe je dat als professional? Hoe doe je dat in deze tijd? Hoe breng je mensen in beweging? En wat doet persoonlijke begeleiding met de mensen zelf?

Webinar 3: 26 oktober 10.00-12.00 uur

Tijdens het derde webinar op 26 oktober 10.00-12.00 uur aan we in gesprek met diverse wetenschappers met wetenschappers over de wetenschappelijk invalshoek van persoonlijk contact en het verband tussen participatie/werk en gezondheid.

Meer informatie en aanmelden

Bent u op zoek naar ideeën om kwetsbare inwoners te ondersteunen? En wilt u graag uw eigen dilemma's en bevindingen hierover delen? Dan zien we u graag terug tijdens de webinars. Heeft u nu al een vraag of thema die u graag tijdens het webinar wil bespreken, laat het ons weten via webinarspersoonlijkcontact@tilburg.nl. U kunt zich via dit mailadres ook aanmelden voor de webinars waaraan u wilt deelnemen.