Uitnodiging: Webinar 'Persoonlijk contact voor iedereen'

Bent u op zoek naar ideeën om kwetsbare inwoners te ondersteunen? En wilt u graag uw eigen dilemma's en bevindingen delen? Dan zien we u graag tijdens het tweede webinar uit het drieluik ‘Persoonlijk contact voor iedereen’, op maandag 5 oktober. Van 10.00 tot 12.00 uur gaan we in gesprek met professionals en staan deelnemers en professionals centraal die aan de pilots Persoonlijk Contact hebben deelgenomen.

Webinar participatie en zorg
©Ministerie BZK

Bent u er ook bij?

Meld u aan via webinarspersoonlijkcontact@tilburg.nl

Pilots persoonlijk contact

Elke gemeente heeft te maken met kwetsbare inwoners die op afstand staan van de samenleving en de arbeidsmarkt. We willen dat ook deze inwoners weer mee kunnen doen en de regie kunnen voeren over hun eigen leven. Dit gaat verder dan arbeidsparticipatie. Het gaat ook om het kunnen deelnemen aan de maatschappij. Met de juiste ondersteuning en begeleiding kunnen mensen zelf grip op hun leven krijgen. Met dit idee hebben de gemeenten Helmond, Leiden en Tilburg pilotprojecten opgezet om inwoners beter te kunnen ondersteunen.

Cruciaal in de drie aanpakken blijkt persoonlijk contact te zijn. Dit lijkt vanzelfsprekend en dat zou het misschien ook moeten zijn. Maar wij hebben ervaren dat hier verschillende dilemma's en keuzes uit voortkomen. Daarbij komt dat het corona-virus het ons allemaal moeilijker maakt om persoonlijk contact te maken.

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunden de projecten. Samen met de ministeries organiseren we drie webinars om de ervaringen uit de pilots te delen, om andere professionals te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren.

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunden de projecten. Samen met de ministeries organiseren we drie webinars om de ervaringen uit de pilots te delen, om andere professionals te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren.

Webinar 5 oktober: in gesprek met professionals

In het tweede webinar (10.00-12.00uur) staan deelnemers en de professionals uit de pilots centraal. We vragen wat het voor hen betekent om mee te doen aan de pilot. Aan professionals stellen we de vraag wat voor hen het grootste verschil maakt in de aanpak van de projecten, wat hun drijfveren zijn en wat zij als tip willen meegeven. Ook krijgen deelnemers de kans om elkaar online te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Tenslotte staan we stil bij de uitdaging om persoonlijk contact te krijgen in tijden van corona. Daarbij wordt de benodigde reflectie gegeven door prof. dr. Roland Blonk.

Webinar 3: In gesprek met wetenschappers

Reserveer ook alvast het derde webinar in uw agenda. Op 26 oktober van 14.00-16.00uur gaan we in gesprek met onderzoekers over de wetenschappelijk invalshoek van persoonlijk contact en het verband tussen participatie/werk en gezondheid.

Meer informatie

De drie projecten zijn onderzocht en beschreven in de rapportage ‘Persoonlijke begeleiding in de bijstand’.

Kijk het eerste webinar terug

Tijdens het eerste webinar op 9 september vroegen we onderzoeker Lennart de Ruig naar de opvallendste conclusies van zijn onderzoek en wat andere gemeenten kunnen leren van de uitkomsten. Ook kwamen drie zeer bevlogen bestuurders aan het woord over hun project.

Kijk het gehele webinar hier terug. Via dezelfde link kun je ook de film van Tilburg over Doe Mee bekijken en de podcast beluisteren van dagvoorzitter Esther van der Voort met Lennart de Ruig. Hierin gaat Ruig onder meer dieper in op een aantal bevindingen en dillema’s en deelt hij zijn persoonlijke ervaring.

Aanmelden voor de webinars

Heeft u nu al een vraag die u graag tijdens het webinar wil bespreken, laat het ons weten via webinarspersoonlijkcontact@tilburg.nl. U kunt zich via dit e-mailadres ook al aanmelden voor het webinar van 26 oktober.