Onderzoek naar complexe keuzes bij windenergie

De introductie van windenergie vraagt om veel keuzes. Private belangen en het algemeen belang worden daarbij afgewogen, waarbij de beperkte hoeveelheid ruimte en de onomkeerbaarheid van veel ingrepen een belangrijk rol spelen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceerde een onderzoek naar deze keuzes.

Windmolens

In dit onderzoek reflecteert het PBL op de implementatie van windenergie-op-land van de afgelopen 10 jaar. De ervaringen van de Rijksoverheid en vier provincies – Noord-Holland, Zuid-Holland, Drenthe en Friesland – bij de uitvoering van windprojecten worden vergeleken. Ook is er aandacht voor vergelijkbare projecten in het buitenland.

De ervaring van veel gemeenten is dat de Rijksoverheid weinig aandacht heeft voor het eerlijk verdelen van lasten, lusten en zeggenschap bij de implementatie van windenergie, constateren de onderzoekers. Het gevoel van uitsluiting en niet kunnen deelnemen aan de besluitvorming geldt zowel voor bewoners als voor overheden.

Provincies zien bij plannen met windenergie het belang van gemeentelijke ruimtelijke visies. Zo verliep de komst van windmolens in de Wieringermeer een stuk soepeler dankzij het voorwerk van de gemeente. Het rapport is hier te downloaden.