Documenten

57 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Eindrapportage Schakelteam personen met verward gedrag

Het eindrapport van het Schakelteam Personen met verward gedrag. In oktober 2016 luidde de opdracht van de ministeries van ...

Rapport | 04-02-2019

Nieuwsbrief Interbestuurlijk Programma - week 4

In deze nieuwsbrief van het Interbestuurlijk Programma lees je hoe regionale en lokale overheden elkaar weten te vinden in de ...

Nieuwsbrief | 24-01-2019

Q&A’s Gezinshereniging

Vraag- en antwoordoverzicht met de belangrijkste vragen en antwoorden rondom gezinshereniging.

Publicatie | 24-01-2019

Factsheet artikel 8 EVRM

Gemeenten en VWN hebben vragen over opvang, huisvesting en maatschappelijke begeleiding van gezinsleden die op grond van artikel ...

Publicatie | 24-01-2019

Publicatie: Informatie voor raadsleden en wethouders over schuldhulpverlening

In deze notitie een korte schets van het eeld van schuldhulpverlening en de knelpunten waar schuldhulpverleners tegenaan lopen. ...

Publicatie | 22-01-2019

Publicatie: ‘Een open deur? Het vervolg’ (samenvatting)

Dit onderzoek is een vervolgonderzoek op het rapport naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening “Een open deur?” ...

Publicatie | 22-01-2019

Onderzoek: ‘Een open deur? Het vervolg’

Dit onderzoek is een vervolgonderzoek op het rapport naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening “Een open deur?” ...

Publicatie | 22-01-2019

Agenda toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht

Met deze agenda geven VNG, IPO, de staatssecretaris van Financiën en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ...

Publicatie | 20-12-2018

Nieuwsbrief Interbestuurlijk Programma - week 51

In deze tweede nieuwsbrief van het Interbestuurlijk Programma lees je over een warme samenwerking tussen twee provincies die meer ...

Nieuwsbrief | 18-12-2018

NSOB Effectief sturen met multi-level Governance

Voor veel maatschappelijke opgaven geldt dat ze zich niet beperken tot het domein van één specifieke bestuurslaag. Om ...

Publicatie | 27-11-2018