38 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Overzichtskaart gebieden en gebiedsfiches

Publicatie | 15-02-2019

Eindrapportage Schakelteam personen met verward gedrag

Het eindrapport van het Schakelteam Personen met verward gedrag. In oktober 2016 luidde de opdracht van de ministeries van ...

Rapport | 04-02-2019

Nieuwsbrief Interbestuurlijk Programma - week 4

In deze nieuwsbrief van het Interbestuurlijk Programma lees je hoe regionale en lokale overheden elkaar weten te vinden in de ...

Nieuwsbrief | 24-01-2019

Q&A’s Gezinshereniging

Vraag- en antwoordoverzicht met de belangrijkste vragen en antwoorden rondom gezinshereniging.

Publicatie | 24-01-2019

Factsheet artikel 8 EVRM

Gemeenten en VWN hebben vragen over opvang, huisvesting en maatschappelijke begeleiding van gezinsleden die op grond van artikel ...

Publicatie | 24-01-2019

Publicatie: Informatie voor raadsleden en wethouders over schuldhulpverlening

In deze notitie een korte schets van het eeld van schuldhulpverlening en de knelpunten waar schuldhulpverleners tegenaan lopen. ...

Publicatie | 22-01-2019

Publicatie: ‘Een open deur? Het vervolg’ (samenvatting)

Dit onderzoek is een vervolgonderzoek op het rapport naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening “Een open deur?” ...

Publicatie | 22-01-2019

Onderzoek: ‘Een open deur? Het vervolg’

Dit onderzoek is een vervolgonderzoek op het rapport naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening “Een open deur?” ...

Publicatie | 22-01-2019

Agenda toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht

Met deze agenda geven VNG, IPO, de staatssecretaris van Financiën en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ...

Publicatie | 20-12-2018

Nieuwsbrief Interbestuurlijk Programma - week 51

In deze tweede nieuwsbrief van het Interbestuurlijk Programma lees je over een warme samenwerking tussen twee provincies die meer ...

Nieuwsbrief | 18-12-2018