De drie momenten van Huri Sahin: ‘Op de vraag op welke beleidsterreinen ik actief wilde worden, antwoordde ik: allemaal!’

‘In de politiek worden beslissingen genomen die impact hebben op heel veel inwoners. Ik besefte dat het hier gebeurde.’ In deze rubriek vertellen ambtenaren en bestuurders over de drie belangrijkste momenten en inzichten in hun werkende leven. Deze keer burgemeester Huri Sahin. Welke drie momenten hebben haar het sterkst gevormd?

Huri Sahin
Beeld: ©Eigen beheer
Huri Sahin: ‘Ik heb bewondering voor mensen die het verschil maken, die zich inzetten voor anderen. Ik was laatst bij een vrouw van 100 op bezoek die een kaartje kreeg van een oud-leerling. Dan ben je dus écht van betekenis geweest.’

‘Ik vind het enorm belangrijk om maatschappelijk actief te zijn naast mijn dagelijkse bezigheden, ook nu als burgemeester’

Moment 1: Samenwerken met Herman Tjeenk Willink en politiek actief worden (2000-2002)

Sahin: ‘Na mijn VWO in Leeuwarden ging ik rechten studeren. Omdat ik snel wilde gaan werken, besloot ik na een jaar mijn Schoevers-diploma te halen en werkend verder te studeren. Na een speciale opleiding juridisch secretaresse kwam ik terecht bij een commercieel advocatenkantoor. Het was een dynamische werkomgeving, met volle dagen en collega’s die nooit leken te stoppen met werken.

Een vriendin vertelde over werken bij de overheid en de goede arbeidsvoorwaarden daar. Ik kwam toen een vacature tegen bij het Kabinet van de Vicepresident van de Raad van State. Bij het gesprek voelde ik direct een klik en zo kwam ik in een totaal nieuwe werkelijkheid terecht. Ik wandelde over het Binnenhof en een kamerbewaarder deed de deur van een schitterende zaal voor me open.

Al snel kwam ik direct met Herman Tjeenk Willink te werken, die vicepresident was. In politiek-maatschappelijk opzicht was het een roerige tijd, met de aanslagen op 11 september 2001, de opkomst van Pim Fortuyn en de vorming van de verschillende kabinetten Balkenende. Door de ondersteuning van Tjeenk Willink kreeg ik zelf interesse in het openbaar bestuur en de politiek. Ik besefte: hier worden heel belangrijke beslissingen genomen die impact hebben op heel veel inwoners. Een groot verschil met de advocatuur waar je één client bijstaat. Ik besloot de politiek in te gaan.

Toen bleek dat de lokale Partij van de Arbeid in Zoetermeer op zoek was naar nieuwe raadsleden, reageerde ik direct. Ik wist niet precies wat er allemaal bij zou komen kijken, maar ik ging er vol voor. Ze vroegen op welke beleidsterreinen ik actief wilde worden, en ik antwoordde: op álle terreinen. Ik leerde me open op te stellen en altijd nieuwsgierig te zijn. Ik deed ook allerlei cursussen, over beleid en bestuur, en intern bij de Talentenacademie van de PvdA. Ik vind het enorm belangrijk om maatschappelijk actief te zijn naast mijn dagelijkse bezigheden, ook nu als burgemeester.’

‘Zet je in voor een zaak waar je je druk om maakt, zonder dat het een instrument is om uiteindelijk ergens anders uit te komen’

Moment 2: Aanloop naar het burgemeesterschap (2018)

‘Er was niet één bepalend moment dat me tot dit burgemeesterschap heeft gebracht. Eerder een aaneenschakeling van momenten die elkaar op een min of meer vanzelfsprekende manier opvolgden. Toen ik wethouder was in Oegstgeest, hoorde had ik op een Internationale Vrouwendag Marina van der Velde spreken, toen burgemeester van Kaag en Braassem. Zoals ze vertelde over haar rol als burgemeester - dat sprak me enorm aan. Die manier van er zijn voor de mensen, in een rol die boven de politieke partijen uitstijgt. Ondertussen was ik ook fractievoorzitter in de Provinciale Staten en was ik in 2017 lid geworden van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) - dat was ook erg vormend. Zo kreeg ik gaandeweg een realistisch beeld van het werk als burgemeester en kende ik de verhoudingen binnen de overheid inmiddels goed. Wat me ook hielp, was maatschappelijke nevenfuncties vervullen waarin ik eindverantwoordelijk was. Bijvoorbeeld het voorzitterschap van het Kinderrechtencollectief. Daar leidde ik vergaderingen en moest ik uiteenlopende belangen samenbrengen of de spelregels duidelijk maken.

Een ander mooi moment was een bijeenkomst voor de gemeenteraad van Rijswijk. Daar vertelde ik de nieuwe raadsleden over hun rollen en instrumenten. Ik vond Rijswijk meteen een interessante gemeente, grootstedelijk en dorps tegelijk, een breed samengestelde gemeenteraad en een stad waar veel gebeurt. Ik denk dat mijn veelzijdige achtergrond in het openbaar bestuur en mijn maatschappelijke ervaring mij zo hebben gebracht waar ik nu ben: burgemeester van Rijswijk.

Een belangrijk inzicht dat ik nu heb over dat hele pad is dat niet alles functioneel hoeft te zijn. Een bepaalde inzet leidt niet automatisch of logischerwijs tot een volgende rol. ‘Zet je gewoon in voor een zaak waar je je druk om maakt, zonder dat het een instrument is om uiteindelijk ergens anders uit te komen.’

‘Als ik iets beloof, wil ik het ook waarmaken’

Moment 3: Aan de slag met ‘gezag’ (2022)

‘Als lid van de ROB werkte ik mee aan een rapport over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur dat in 2022 verscheen. De gezagsrelatie tussen burger en overheid verandert. Het interessante vond ik de filosofische insteek die de andere raadsleden Kees Jan de Vet en Daan Roovers meebrachten. Gezag is eigenlijk vrijwillig verleende macht - het heeft een wederkerige kant. Ik denk dat de overheid een bepaalde mate van gezag heeft verloren omdat ze op een aantal terreinen tekort is geschoten. De overheid moet betrokken zijn en als burgemeester moet ik doorhebben hoe je de huidige samenleving zo goed mogelijk kunt dienen. Gedrag is daarin essentieel - daarmee kun je vertrouwen herwinnen. Als ik iets beloof, wil ik het ook waarmaken. De andere optie is helder communiceren waarom iets niet kan.

Dit traject over gezag heeft me verder gevormd in mijn huidige rol omdat ik het fenomeen beter begrijp. Ik ben me veel bewuster gaan gedragen en ben doordachter gaan communiceren. Ik ben gezagsdrager en ik kan samen optrekken met andere gezagsdragers. Door goede samenwerking helpen we elkaar en vooral de burger. En daar zit de wisselwerking, een realisatie die ik tegen het einde van het traject had.’

Huri Sahin startte na haar vwo met haar rechtenstudie en begon in 2000 als secretaresse bij de Raad van State. Daar maakte ze kennis met het openbaar bestuur en de politiek. In Zoetermeer zat ze in de gemeenteraad voor de PvdA en later als fractievoorzitter voor GroenLinks. In de Provinciale Staten van Zuid-Holland was ze ook fractievoorzitter voor GroenLinks. In 2017 werd ze lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Naast een politieke loopbaan had Huri Sahin een professionele loopbaan in het openbaar bestuur. Zo werkte zij onder meer bij de VNG en ProDemos. Na haar laatste functie als directeur van Stichting Lokaal Rotterdam, werd ze eind 2022 burgemeester van Rijswijk.