Regio Deal-dagen 2023

In september vinden vier Regio Deal-dagen in de regio plaats. Wie van plan is samen met regionale partners een voorstel in te dienen voor een Regio Deal voor de vijfde of zesde tranche, wordt nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen. Wat gebeurt er op zo’n Regio Deal-dag?

Wat is de Regio Deal?

In de Regio Deals werken het Rijk en de regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verbeteren. Regio’s kunnen samen met ondernemers, gemeente(n), provincie en kennisinstituten een voorstel indienen. Geselecteerde regio’s ontvangen hiervoor geld van het Rijk, dat ze mogen uitgeven aan de aanpak van maatschappelijke opgaven, om brede welvaart in de regio te vergroten.

De Regio Deals faciliteren de samenwerking in de regio tussen overheden, tussen Rijk en regio en in de multi-helix samenwerking. De aanpak van maatschappelijke opgaven vraagt vaak de inzet van vele partners in de regio.

Op Overheid van Nu schreven we eerder over de lessen en speciale samenwerkingsstructuur van de Regio Deal in de Achterhoek en de concrete resultaten van de Deal. Ook schreven we over Regio Deals in ZaanIJ, en de concrete resultaten van de Deal. Ook schreven we over Regio Deals in ZaanIJ, Rotterdam-Zuid en Zeeland.

Van 7 juli tot en met 31 oktober kunnen regio’s voorstellen indienen voor de nieuwe (vijfde) ronde Regio Deals. Hiervoor is €384,6 miljoen gereserveerd.

Regio Deal-dagen

Op woensdag 6 september (Bibliotheek Rotterdam), donderdag 7 september (LocHal Tilburg), woensdag 13 september (Coda Museum Apeldoorn) en donderdag 14 september (Provinciehuis Groningen), zijn de Regio Deal-dagen. Het programma begint om 10 uur, duurt tot 16.15 uur en is elke dag hetzelfde. Het begint met een plenair programma, vervolgens is er lunch en twee rondes met themasessies. De thema’s van de sessies zijn brede welvaart, de financiën van de Regio Deals, de samenwerking in de regio en samenwerking tussen publieke en private partijen. Tijdens de plenaire sessie en de themasessies kunnen deelnemers in gesprek met experts, dealmakers van het ministerie van BZK en met de vele betrokken ministeries.

Webinar 4 september

Voorafgaand aan de Regio Deal-dagen, op 4 september tussen 13.30 en 15.00 uur, is er een webinar waarvoor mensen zich kunnen aanmelden. Het webinar geeft informatie over het doel van Regio Deals, de aanmeldprocedure, beoordeling, selectie en uitwerking van de voorstellen. Het is gericht op algemene, praktische informatie.

‘De Regio Deal-dagen zijn gericht op het geven van informatie over Regio Deals: de bedoeling van de Regio Deal, de aspecten van brede welvaart en de organisatie’, vertelt Natalie Burgers, programmadirecteur van Regio Deals. Ze licht toe: ‘We gaan graag met regio’s in gesprek over de vragen die bij hen leven en koppelen ze ook aan mooie voorbeelden uit andere regio’s. We zorgen ervoor dat iedereen met een gevulde rugzak naar huis gaat om tot een goed voorstel voor een nieuwe Regio Deal te komen. Naast het inhoudelijke programma is er natuurlijk bij de lunch en na afloop tijd en aandacht voor netwerken, het contact met ministeries, contact met de verschillende sprekers, bijvoorbeeld met eerdere indieners van een Regio Deal over hun ervaringen.‘

Lessen uit eerdere tranches

Hoe zit het met geleerde lessen uit eerdere tranches van de Regio Deal? Burgers vertelt dat er – naar aanleiding van de evaluatie van de vierde tranche - kleine aanpassingen zijn gedaan in de vijfde tranche. ‘Zo werken we niet meer met vast formulier, maar kunnen regio’s een voorstel vormgeven op een voor hen passende manier.’

Het streven is dat het kabinet begin 2024 besluit welke voorstellen het Rijk en de regio samen uit gaan werken tot een Regio Deal. Het plan is om de deals van deze vijfde ronde in het vierde kwartaal van 2024 te ondertekenen.

Meer informatie en aanmelden voor de Regio Deal-dagen.