Regio Deal geeft Zeeland vleugels

Meer innovatieve ondernemers, een aanvalsplan voor de arbeidsmarkt, een aantrekkelijke woonomgeving en betere voorzieningen voor bedrijven. Zomaar een greep uit de plannen van het Rijk en de regio om het leef- en werkklimaat in Zeeland te versterken. Afgelopen zomer sloten zij daarvoor een Regio Deal. In een kleine serie laten we zien wat zo’n deal kan betekenen. Telkens vanuit een andere invalshoek. Dit keer vanuit de ondernemersblik van Eric de Ruijsscher. Hij is CEO van het Zeeuwse bedrijf H4A en voorzitter van de Economic Board Zeeland. We spreken hem samen met Koos de Groot, programmamanager bij de provincie Zeeland en secretaris van de Board.

Eric de Ruijsscher

Zeeland in Stroomversnelling

Zomer in Zeeland, de Zeeuwse kust, Zoutelande… We kennen allemaal de romantische liedjes die Zeeland bezingen als een van de mooiste provincies van ons land: een dynamische delta, op de grens van land en zee. Maar onder de oppervlakte vertoont dat rooskleurige beeld barsten. Jonge, talentvolle mensen trekken weg. Bedrijven en kennisinstellingen vernieuwen te weinig. Regionale overheden werken vanuit een ‘eilandencultuur’. Bedrijven schreeuwen om personeel, opleidingen kunnen niet aan die vraag voldoen. Een advies van een commissie onder leiding van oud-premier Balkenende leidt in 2016 al tot het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Met als doel: Zeeland innovatiever en economisch sterker maken.

Critical friend

‘De commissie-Balkenende adviseerde dat daarnaast ook het vestigingsklimaat en de leefbaarheid in Zeeland versterkt moeten worden’, vertelt Eric de Ruijsscher. ‘Daar was meer geld voor nodig dan de 60 miljoen euro die Rijk en regio samen in ‘Zeeland in Stroomversnelling’ staken. Dankzij de Regio Deal kunnen we die vervolgstappen gaan zetten. Samen met het Rijk bundelen we de krachten in de regio en beschikken we nu ook over de middelen om Zeeland echt innovatiever te maken en aantrekkelijker voor bedrijven en talentvolle studenten en werknemers. We doen dat via dertien concrete projecten om bijvoorbeeld onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten, culturele voorzieningen uit te breiden, vervoer van leerlingen en studenten te moderniseren en huizen en bedrijventerreinen duurzamer te maken. Al die projecten samen verstevigen het fundament onder onze regio. Het Rijk denkt als ‘critical friend’ met ons mee en draagt via de Regio Deal 35 miljoen euro bij. Met als voorwaarde dat de regio eenzelfde bedrag investeert.’

Scherp op de inhoud

‘Dat is het slimme van de Regio Deal’, vult Koos de Groot aan. ‘Als regio heb je zicht op een financiële bijdrage van het Rijk, maar je moet ‘m wel verdienen. Door kansrijke projecten in te dienen en zelf minimaal eenzelfde bedrag te investeren. Dat dwingt je als regio scherp op de inhoud van je projecten te focussen en breed samen te werken.’

‘Ons motto is: breng je belang in en laat je standpunt thuis’

No-nonsense

De Economic Board Zeeland speelt, onder leiding van Eric de Ruijsscher, een cruciale rol in de totstandkoming van de Regio Deal. Hoe is het voor een no-nonsense ondernemer als hij om zo’n club met behalve ondernemers ook bestuurders, ambtenaren en onderwijsmensen voor te zitten? ‘Best even wennen’, bekent hij. ‘Je ziet niet voor niks dat ondernemers bij dit soort overleggen vaak na een tijdje afhaken. Maar we willen nu juist niet vervallen in klassieke discussies over wie het waar en wanneer voor het zeggen heeft. De inhoud van de projecten staat voorop. Ons motto is: breng je belang in en laat je standpunt thuis. Zo leer je elkaars belangen kennen en begrijpen. We zetten strategische lijnen uit, we verbinden, stimuleren en coachen. Op die manier kan de Economic Board actief bijdragen aan de projecten van de Regio Deal.’

Productief en constructief

De Zeeuwse ondernemer prijst de samenwerking met het Rijk: ‘De winst van de deal vind ik, los van het geld, vooral dat we als regio nu goede plannen hebben die breed gedragen worden door alle betrokken partijen. Deze investering van het Rijk leidt echt tot een multipliereffect in onze regio. Ook bij het bedrijfsleven is de waardering groot. Dat is een goed teken. Ondernemers zijn vooral blij met het aanvalsplan voor de arbeidsmarkt.’ Koos de Groot kan dat alleen maar beamen: ‘De Regio Deal heeft een enorme impuls gegeven aan het anders samenwerken in de regio waarbij de maatschappelijke opgaven centraal staan. En we werken als regio op een nieuwe, gelijkwaardige manier samen met het Rijk. Het nieuwe ministerie LNV vervult hier een goede coördinerende rol in. De sfeer is productief en constructief. We hebben ambitieuze plannen om Zeeland sterker en welvarender te maken, nu en in de toekomst. De Regio Deal is daarbij onmisbaar: die geeft ons de ‘vleugels’ om onze plannen waar te maken.’

Meer weten?

Ga voor meer informatie over de Economic Board Zeeland en de Regio Deal naar de website van de Economic Board Zeeland.