Column dijkgraaf Co Verdaas: ‘Door onszelf niet vooraan te plaatsen, blijven we ertoe doen’

Dit jaar bestaat het waterschap Rivierenland 750 jaar. De meeste waterschappen vinden hun oorsprong eind 13e eeuw. In ons werkgebied kreeg in 1273 graaf Floris V van Jan van Heusden de schouw van een deel van de Maasdijk toebedeeld. Floris V stelde daartoe een aantal heemraden aan en daarmee was het eerste waterschapsbestuur een feit. Sindsdien is onze wereld ingrijpend veranderd. 

Co Verdaas
Beeld: ©Waterschap Rivierenland
Dijkgraaf Co Verdaas: 'Het credo "water en bodem zijn leidend" vergt nadere uitwerking om concreet te kunnen worden toegepast.'

Om 750 jaar bij de tijd te blijven, moet je enerzijds wars zijn van modieuze grillen, en anderzijds de kunst verstaan je continu aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

Ook nu is de wereld om de waterschappen heen volop in beweging. Ons land is immers nog lang niet af: 1 miljoen woningen, de verduurzaming van de economie, een veranderend klimaat, de energietransitie en talloze andere opgaven strijden om voorrang. Daarbij is er niet een objectief beste uitkomst. Er is sprake van botsende belangen in een gegeven hoeveelheid ruimte. Overigens is dat ook van alle tijden, al zou je kunnen stellen dat de druk op de ruimte groter is dan ooit.

Daarnaast heeft het kabinet aangegeven dat water en bodem leidend zijn bij de te maken van keuzes. Dit credo vergt nadere uitwerking om concreet te kunnen worden toegepast. Dat we bij de inrichting van Nederland rekening gaan houden met ons water- en bodemsysteem wordt door de meeste waterschappen omarmd. 

‘Ons werk wordt zichtbaarder en met onze kennis, ervaring en uitvoeringskracht zijn we een graag geziene gast aan menige overlegtafel’

De recente ontwikkelingen leiden bij veel waterschappen tot enthousiasme: ons werk wordt zichtbaarder en met onze kennis, ervaring en uitvoeringskracht zijn we een graag geziene gast aan menige overlegtafel. Prima natuurlijk, we delen graag onze kennis, kunde en ervaring, opdat de algemene democratie een goede afweging kan maken. Sterker nog, dat is onze maatschappelijke plicht!

De uiteindelijke afweging van al die belangen is aan de algemene democratie van de Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden. Deze gremia dienen de botsende belangen te wegen en aldus richting te geven aan de inrichting van Nederland. 

Het is aan de waterschappen als functionele overheid om de uitkomsten van dit democratische proces ook de komende 750 jaar te faciliteren. Niet om als instituut te overleven, maar omdat we de democratie en daarmee het publieke belang dienen. Door onszelf niet vooraan te plaatsen, blijven we ertoe doen.

Co Verdaas is dijkgraaf van waterschap Rivierenland.