Lees- en luistertip Abigail Norville: ‘We hebben meer street wise ambtenaren nodig’

‘We hebben te weinig mensen in huis die ervaring hebben met discriminatie en racisme’, zegt Abigail Norville in de podcast Stuurloos en in de Volkskrant. Norville is plaatsvervangend secretaris-generaal op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ze zet zich in voor meer inclusie. 

Abigail Norville
Beeld: ©Abigail Norville

Opvoeding en inclusie

Als een-na-hoogste ambtenaar bij VWS vraagt Norville bij sollicitatiegesprekken steevast: ‘Uit welk nest kom je, met welke normen en waarden ben je opgevoed en wat zie ik daar vandaag de dag nog van?’ Want, de opvoeding die je hebt gekregen – of niet hebt gekregen – is heel bepalend voor hoe je er vandaag de dag bij zit, aldus Norville.

Inclusie gaat volgens Norville over het bij elkaar brengen van verschillende perspectieven in een organisatie. Daarom verwacht zij van bestuurders dat ze op zichzelf kunnen reflecteren. ‘Uit welk nest kom je’ is daarom een opmaat naar de vraag: ‘Hoe geef jij leiding?’ Want je moet ook leiding kunnen geven aan mensen die heel anders denken of zijn dan jij.

Streetwise ambtenaren

Volgens Norville moet je je als ambtenaar blijven verhouden tot het leven van alle Nederlanders. ‘En dat doe je door mensen aan te nemen met de juiste opleiding én de levenservaring dat het leven niet altijd in een rechte lijn omhooggaat.’

‘We hebben veel kennis en kunde in huis, maar te weinig mensen die weten hoe het is om met bijvoorbeeld discriminatie en racisme te maken te hebben’, zo stelt Norville.

Neem bijvoorbeeld het toeslagenschandaal. Daar waren signalen van discriminatie. ‘Maar als jij daar in je hele leven nooit last van hebt gehad en je hoort dat van een burger of collega, dan kan ik me voorstellen dat je het niet serieus neemt’, aldus Norville. Daarom pleit zij ervoor meer streetwise ambtenaren aan te nemen. ‘Zo kunnen dat soort signalen uit de samenleving beter worden opgepikt.’

Podcast

Het artikel in de Volkskrant komt voort uit een aflevering van de podcast Stuurloos van Kustaw Bessems. Hierin staat de vraag centraal: Hoe kan Nederland beter worden bestuurd? Klik hier voor ons eerdere artikel over deze podcast.