Column Anno Wietze Hiemstra: plattelandse problematiek en vindingrijkheid op het Dorpenfestival

Op 1 juli vindt het Dorpenfestival online plaats. In een reeks artikelen blikken we hierop vooruit. Anno Wietze Hiemstra, burgemeester van Dorpenfestivalhost Aa en Hunze, bijt het spits af met een column en vertelt ons waarom het festival broodnodig is.

©Karel Hulskers
Anno Wietze Hiemstra tijdens zijn installatie als burgemeester van gemeente Aa en Hunze.

In 1 minuut:

  • Landelijke opgaven hebben een specifieke problematiek en dynamiek in dorpen en op het platteland.
  • Het platteland heeft de ruimte én het organiserend vermogen om uitdagingen te omarmen en aan te pakken.
  • Op 1 juli praten plattelandsgemeenten, bestuurders, burgers en andere betrokken partijen hierover tijdens het Dorpenfestival.

Het mooie platteland

Ik loop vaak met mijn hond door de Drentse natuur. Tijdens deze wandelingen voel ik mij een gezegend mens. Indrukwekkende heidevelden, prachtige dorpjes en imponerende vlaktes wisselen elkaar in haastig tempo af.

Hier is nog rust, ruimte en naoberschap in overvloed. Burgemeester zijn van een plattelandsgemeente bevalt me uitstekend. Wonen in deze ruimtelijke omgeving evenzeer.

Toch denk ik juist ook tijdens deze wandelingen vaak na over de uitdagingen waar we als platteland voor staan. Want ook die zijn er genoeg. Het platteland is net zo divers qua problematiek en uitdagingen als stedelijke gebieden.

Denk aan vraagstukken over de leefbaarheid, klimaat, natuur, landbouw & veeteelt, lokale economie, bestuur & samenwerking en de hechte sociale structuren.

Plattelandsproblematiek

Om een voorbeeld te noemen: in Aa en Hunze kennen we de gevoeligheid omtrent het plaatsen van windmolens, terwijl we ook erkennen dat we moeten verduurzamen. Maar hoe gaan we dan precies verduurzamen?

Een ander voorbeeld is de woningnood in Nederland. Op het platteland is er ruimte die je in onze overvolle steden niet hebt. We kunnen en moeten dus gaan bouwen. Hoe zorgen we ervoor dat het unieke karakter van onze dorpen behouden blijft en het bouwen van woningen niet ten koste gaat van onze prachtige natuur?

De coronacrisis brengt weer hele nieuwe uitdagingen met zich mee. Het heeft het belang van sterke dorpen en wijken aangetoond. Gelukkig kunnen inwoners nu nog terugvallen op hechte sociale structuren, maar hoe zorgen we ervoor dat dat ook in de toekomst het geval is?

Het platteland is net zo divers qua problematiek en uitdagingen als stedelijke gebieden

Dorpenfestival

Het platteland vervult een cruciale rol in deze en andere grote opgaven waar we in Nederland voor staan. Opgaven die vragen om visie en een lange adem, om ruimte en kracht. Het platteland heeft die ruimte én het organiserend vermogen om de uitdagingen te omarmen en aan te pakken.

Genoeg om over te praten, dus. Het Interbestuurlijk Programma (IBP) zag dit ook en proefde de behoefte voor een festival waar we al deze uitdagingen samenbrengen en bespreken met een keur aan experts, bestuurders, journalisten, onderzoekers en betrokken burgers.

Ik was direct enthousiast. En dus stuurden wij, samen met de P10, een bidbook op met onze ideeën. Er waren meer gegadigden en ik was dan ook erg blij toen we het goede nieuws te horen kregen. We mochten de eerste editie van het Dorpenfestival in Aa en Hunze helpen organiseren en gastgemeente zijn! Een hele eer.

Een festival dat in het teken staat van alles waar wij als plattelandsgemeenten mee te maken hebben. Georganiseerd voor én door het platteland. Na een noodzakelijke annulering vorig jaar, gaat het dit jaar gelukkig wél door. In digitale vorm, maar nog net zo interessant en waardevol.

Op 1 juli vindt het eerste Dorpenfestival plaats. Met digitale excursies, paviljoens, lezingen, debatten, muziek en beleving. Met interessante dialogen, nieuwe inzichten en tjokvol inspiratie. Op dit digitale festival ben je geen bezoeker, maar een deelnemer.

Samen bespreken we de uitdagingen waar we als platteland voor staan en zoeken we doelgericht naar oplossingen. We helpen elkaar. Naoberschap in bestuurlijke vorm.

Op dit digitale festival ben je geen bezoeker, maar een deelnemer. Samen bespreken we de uitdagingen waar we als platteland voor staan.

Samen sterk

Uiteindelijk hoop ik dat dit festival bijdraagt aan een betere samenwerking tussen plattelandsgemeenten, bestuurders, burgers en andere betrokken partijen op de lange termijn. En ik hoop dat het de eerste editie wordt van een jaarlijks terugkerend evenement.

Het Dorpenfestival wordt een ode aan het platteland. Want het klopt dat we voor uitdagingen staan. En die uitdagingen moeten we sámen aangaan.

Als we daar in slagen, maken we het platteland nóg mooier dan ie al is. Wij plattelanders boffen maar.

Anno Wietze Hiemstra
Burgemeester gemeente Aa en Hunze

Bent u ook bij het dorpenfestival? Opgeven kan via dorpenfestival.nl