Hans Wijnen: ‘De tijd nemen levert tijd op’

Zekerheid 4: Samenwerken vergt tijd

‘Soms denk je bij het startpunt: ’’hoe gaan we dit in hemelsnaam doen?’’ Als je later terugkijkt zie je dat je sneller iets bereikt dan je denkt, wanneer je de tijd neemt. Dat doe je door goed naar elkaar te luisteren. Kijk naar wat er in de praktijk mogelijk is en spreek uit wat ieders belang is.’

Elke maand vragen we iemand die interbestuurlijk samenwerkt welke van de 7 zekerheden van het Interbestuurlijk Programma (IBP) het meest voor hem of haar betekent in het kader van een actuele of urgente opgave. Hans Wijnen, dagelijks bestuurder bij waterschap Drents Overijsselse Delta, vertelt waarom hij zekerheid 4 Samenwerken vergt tijd zo belangrijk vindt.

Hans Wijnen is dagelijks bestuurder bij het waterschap Drents Overijsselse Delta. Een ‘jong’ waterschap dat in 2016 is ontstaan uit een fusie tussen de kleinere waterschappen Reest en Wieden (Drenthe en Overijssel) en Groot Salland (Overijssel). Nu heeft het waterschap een oppervlakte van 255.000 hectare, vergelijkbaar met de provincie Overijssel, en spreidt zich uit over 22 gemeenten.

Tijd was na de fusie nodig om elkaar te leren kennen, opent Wijnen. ‘In het begin werden we geconfronteerd met cultuurverschillen. Binnen die 255.000 hectare heb je allerlei gebieden met een eigen cultuur en opgaven die op inhoud soms enorm verschillen. Daar moet je voor open staan, elkaar leren kennen en vertrouwen op elkaars expertise. Dat kost tijd.’

Die opgaven vragen elk aandacht op een andere manier. Zo moet het waterschap bijvoorbeeld bij de hoge zandgronden in Drenthe anders inspelen op droogte dan in de veenweidegebieden in Overijssel. Die laatste liggen relatief laag en dichtbij het IJsselmeer. ‘Daar kun je makkelijker water inlaten vanuit het IJsselmeer. Daarnaast houdt veengrond beter water vast dan bijvoorbeeld zandgrond. Voor de zandgronden, die hoger liggen, moeten we in tijden van droogte water oppompen. Daarbij moeten we heel wat stuwen overbruggen om uitdroging in het gebied zo veel mogelijk te voorkomen.’

‘De juiste mensen bij zo’n operatie betrekken, helpt ook bij de participatie’

Participatie

Het waterschap staat, ook na de fusie, goed in contact met de omgeving. Belangrijk, want projecten kunnen soms grote impact hebben op de ruimtelijke ordening en dat kan burgers raken. ‘Zo gaan we in ons gebied behoorlijk wat aanpassingen doen aan het watersysteem. Vanwege de klimaatverandering willen we meer water gaan bergen. Daarbij kijken we ook naar mogelijkheden om natuurlijke oevers aan te leggen. Dit biedt kansen voor meer biodiversiteit in het gebied, maar kan ook impact hebben op omwonenden.’

‘Daarom willen we hen hier graag vanaf het begin bij betrekken, want zo kom je samen tot gedragen plannen. Die participatie bevorder je door ook mensen uit het veld bij zo’n operatie te betrekken. Want hoe ga je om met de mensen die aan die watergangen wonen en werken? Directe betrokkenen kunnen met waardevolle ideeën komen. Het veranderen van je watersysteem brengt andere vormen van onderhoud met zich mee. En dan moet je nog wel eens over iemands perceel. Als je vanaf de tekentafel zegt dat dat maar moet kunnen, dan weet je dat er veel protest kan komen. Onze mensen in het veld kennen die belanghebbenden. Zij hebben zicht op waar de problemen kunnen ontstaan en hoe men gaat reageren. Daarom is het belangrijk om de tijd te nemen om samen met die mensen, die dagelijks in het gebied werkzaam zijn, al deze aspecten door te nemen.’

De revue laten passeren

‘Ook bij het opstellen van beleid is het goed om mensen van beheer en onderhoud  te betrekken. En regelmatig met hen om tafel te zitten: ‘’Wat zien jullie in het veld? Welke aspecten spelen daarbij een rol?’’ Dat doe je al lerende met elkaar. Hoe je dat op een goede manier bij elkaar brengt? Door goed naar elkaar te luisteren. Kijk naar wat er in de praktijk mogelijk is en spreek uit wat ieders belang is. Die aspecten regelmatig opnieuw de revue laten passeren kost tijd en die tijd moet je absoluut nemen. Kijk naar ons: er staat nu een prachtig waterschap dat goed functioneert op de inhoud en goed samenwerkt in alle lagen. Daar mogen we trots op zijn.’