Eelco Eerenberg: ‘Samenwerking stimuleren begint met gedeelde urgentie’

Zekerheid 1: Centraal staat het oplossen van een maatschappelijke opgave

‘Vanuit de opgave werken betekent dat je het systeem, en alles wat daarmee te maken heeft, laat volgen. Zodat je het doel bereikt. Dat proces moet je organiseren, hoe ingewikkeld het ook is. ’

Eelco Eerenberg

Elke maand vragen we iemand die interbestuurlijk samenwerkt welke van de 7 zekerheden van het Interbestuurlijk Programma (IBP) het meest voor hem of haar betekent in het kader van een actuele of urgente opgave. Deze keer vertelt Eelco Eerenberg, wethouder in Enschede, waarom hij zekerheid 1 Centraal staat het oplossen van een maatschappelijke opgave zo belangrijk vindt.

Eelco Eerenberg, wethouder en 2e locoburgemeester van de gemeente Enschede, zet zich onder andere in voor de economische ontwikkeling van de stad Enschede. Een stad met twee gezichten. ‘Enerzijds vind je er de Universiteit Twente, dat voor een hoog economisch ecosysteem zorgt. Daar ontstaan veel spin-offs, ook Booking.com komt er vandaan.’ De andere kant van de medaille is een staartje van de historie. Enschede is van oudsher een textielstad en die industrie bracht ook armoede en werkloosheid met zich mee. ‘Daar rust ook nu nog de opgave hoe we als overheden die twee kanten van de medaille meer samenbrengen, zodat de stad en de regio voor iedereen een fijne plek blijft om te wonen.’

Eerenberg noemt het economisch ontwikkelen van de regio een middel om dat grotere doel te bereiken. ‘Bestaanszekerheid is voor mensen essentieel om gelukkig te kunnen zijn. Als overheid heb je voorzieningen om mensen daarin te voorzien, maar die kun je alleen betaalbaar houden als de economie draait.’ Daar is bedrijvigheid voor nodig en die moeten we stimuleren.

‘We creëren en milieu waar bedrijven willen zitten’

Community-building

Hoe je dat doet? ‘Daar is niet één gouden formule voor. Ik geloof wel in de kracht van kwaliteit. In Nederland hebben we veel standaard bedrijventerreinen, daar moet je je in onderscheiden.’ Zo investeert Enschede op dit moment samen met andere regiogemeenten en kennisinstellingen onder de naam Novel-T in een bedrijventerrein op de innovatiecampus Kennispark Twente. ‘We helpen startende ondernemers in dat gebied.’ De organisatie, opgericht door o.a. de Universiteit Twente, gemeente Enschede en provincie Overijssel, doet daar aan community-building. ‘Zij zorgen dat bedrijven elkaar ontmoeten en krachten bundelen. Zo creëren we een milieu waar bedrijven willen zitten’

Het stimuleren van zo’n samenwerking tussen overheden begint voor Eerenberg bij een gedeelde urgentie. ‘Als je met elkaar ziet dat economische ontwikkeling essentieel is om als regio interessant te blijven, heb je al een gedeelde agenda.’ In die agenda moet iedereen een deel van de kar trekken, zowel de grotere als kleinere gemeenten. ‘Dat in Enschede de meeste mensen wonen en werken, betekent niet dat wij heerschappij over de regio hebben. Alle gemeenten moeten samen aan die opgave werken.’

‘Beide regio’s zouden beter worden van een snellere verbinding’

Wat ook goed voor de economische ontwikkeling van de regio zou zijn, is volgens Eerenberg het verbeteren van de bereikbaarheid van Enschede als toegangspoort naar Twente. De satelliet regio faciliteert nu vooral de eigen economische groei omdat Twente minder goed verbonden is met de Randstad. ‘Terwijl beide regio’s beter zouden worden van een snellere verbinding. Het is toch gek dat er in de Randstad veel bijgebouwd wordt terwijl huizenprijzen daar onbetaalbaar worden? Daar investeren we veel in, terwijl je net zo goed een hogesnelheidstrein naar Enschede kunt pakken en bij ons heerlijk kunt wonen. Dat kunnen we als land een stuk efficiënter doen.’

IBP 2.0

Dichterbij Twente ligt Duitsland, waar de regio steeds meer mee verbindt. ‘Wij focussen ons nu meer op onze oosterburen, omdat die verbinding beter is.’ Al erkent Eerenberg dat dat nog best een drempel is. Een Interbestuurlijk Programma dat over landsgrenzen heen gaat, een IBP 2.0, zou helpen. ‘Wat mij betreft verbinden we het Interbestuurlijk Programma met onze Duitse partners. Als we op die manier meer als één ecosysteem functioneren, dan profiteert iedereen daarvan.’