Essaybundel: Land in samenhang – krimp en regionale kansengelijkheid

Op het Krimpcongres ‘Kracht van Verbinding’ afgelopen 31 oktober presenteerden vijf hoogleraren de essaybundel ‘Land in samenhang – krimp en regionale kansengelijkheid’. De wetenschappers Bettina Bock, Henri de Groot, Gert-Jan Hospers, Eveline van Leeuwen en Frank Cörvers vormen samen de Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling. In opdracht van BZK en in samenwerking met Platform31, werpen ze met de bundel een kritische blik op krimpbeleid van de (rijks)overheid.

Krimp

De essays gaan over demografische ontwikkelingen in brede zin, en wat dat betekent voor de toekomst van Nederland. Naast een beschouwing doen de wetenschappers een pleidooi voor groei- en krimpbeleid dat gericht is op regionale kansengelijkheid in Nederland. Dit eerste product van de WRB houdt de overheid direct een spiegel voor.

Download de essaybundel hieronder.