Publicatie: hoe staat het toezicht ervoor?

In 2013 adviseerde de WRR om overheidstoezicht te verbeteren en vernieuwen. Zo adviseerde zij onder andere om de opbrengsten van het toezicht in kaart te brengen en de reflectieve functie te versterken. Rijkstoezichthouders gingen ermee aan de slag. In de bundel ‘Reflecties op de staat van het toezicht’ kijken twaalf experts hoe het toezicht er nu voor staat.

Staat van het toezicht

In verschillende essay’s reflecteren zij op de aanbevelingen die de WRR destijds deed, en hoe dit het toezicht heeft beïnvloed. Lees de bundel hier.

Meer lezen over toezicht?

Lees hier waarom steeds meer organisaties voor horizontaal in plaats van verticaal toezicht gaan.

Lees hier meer over de agenda ‘Toekomst van het Toezicht’ die VNG, IPO en het ministerie van BZK hebben samengesteld.

Lees hier de terugblik op het Toezichtfestival van afgelopen maart.