Essay: 6 principes voor samenhang en samenwerking in de energietransitie

Het Programma Aardgasvrije Wijken vraagt elke maand een Nederlandse professor om te reflecteren op de gedeelde opgave van het programma: leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Co Verdaas is dijkgraaf bij het Waterschap Rivierenland en een van de professionals die Overheid van Nu de komende tijd volgt bij een specifieke uitdaging. Als voorproefje alvast zijn essay "Energie & gebiedsontwikkeling: een winnende combinatie", dat hij met Martijn van Lier schreef.

Co Verdaas

In het essay benoemt hij zes samenhangende principes die kunnen helpen om de energietransitie voortvarend op te pakken.