‘Welkom wil mensen weer zelfstandig laten wonen en leven’

Mensen met financiële, sociale of zorggerelateerde problemen die geen woonruimte kunnen vinden, hebben in hun gemeente vaak te maken met verschillende loketten. Die afdelingen communiceren niet altijd even goed met elkaar, waardoor mensen soms niet worden geholpen. ‘Sociaal woonconcept’ Welkom in Veenendaal biedt deze mensen een woonplek, en ondersteunt ze om hun leven weer op de rit te krijgen.

Opening Welkom
De feestelijke opening van Welkom in 2017

Sinds drie maanden woont Jordie met zijn zesjarige dochter in het Veenendaalse appartementencomplex Welkom. De vijf jaar daarvoor huisde hij in een chalet op een vakantiepak, waar hij terechtkwam na zijn scheiding. ‘Als je in een chalet woont, heb je geen inschrijfrechten. Ik had bij mijn ouders een briefadres, waardoor ik mijn Wajonguitkering kon ontvangen. Maar de gemeente wilde hier een einde aan maken. Ik weet niet waarom. Overal waar ik aanklopte, werd ik afgewezen. Ik was depressief aan het worden; mijn situatie leek uitzichtloos.’

Het hele verhaal

Welkom helpt mensen als Jordie om orde te scheppen in de chaos die hun leven is geworden. Voor maximaal twee jaar krijgen ze een woning in het appartementencomplex toegewezen. Een team van professionals - een budgetcoach, een sociaal werker en een arbeidsbemiddelaar – houdt tegen een gering tarief spreekuur in hetzelfde pand. Welkom moedigt bewoners aan van deze spreekuren gebruik te maken. Cora van de Bovenkamp, initiatiefnemer en directeur van Welkom: ‘Doordat de professionals op locatie bij elkaar zitten, is de drempel laag. Daardoor hebben we meestal het hele verhaal van bewoners in beeld en kunnen we maatwerk bieden. Ons concept is erop gericht om alle bewoners binnen twee jaar weer zelfstandig te laten wonen en leven.’

Right to Challenge

Welkom kwam voort uit het Right to Challenge-project: een aansporing vanuit de gemeente om private initiatieven naar oplossingen te laten zoeken voor maatschappelijke vraagstukken. In het kader van deze aansporing nam Van de Bovenkamp het initiatief voor het Welkom-concept. Na een bezoek aan Welkom Veenendaal liet Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onlangs weten dat gemeentes dit concept volgens hem kunnen omarmen als een waardevol initiatief. Van de Bovenkamp: ‘We willen Welkom nu ook in Ede op gaan starten. En daarna misschien in nog meer gemeenten.’

Samenwerken

De samenwerking tussen de verschillende professionals binnen Welkom verloopt goed, vertelt Van de Bovenkamp. Heeft ze tips voor overheidsinstanties die samen met (zorg)organisaties een initiatief willen starten? ‘Omarm een andere visie dan die van jezelf. Want juist de mensen uit de praktijk weten hoe het anders, en vaak zelf beter kan. Accepteer daarbij dat het tijd kost om een goede relatie op te bouwen.’

Leven weer op de rit

En Jordie? Bij Welkom voelt hij zich ‘echt welkom’. Hij heeft er fijn contact met de begeleiders en andere bewoners. Bovendien heeft hij er een eigen bewindvoerder (‘die zich echt hard voor me maakt’) en contact met reclassering. Het gaat nu veel beter met hem, vertelt hij. ‘Iedereen zegt dat, zelfs mensen die me niet goed kennen. Ik heb weer vertrouwen in de toekomst, heb ideeën voor een baan.’