De Staat van het Bestuur 2018

Het fysiek en sociaal domein voeren de top 10 van beleidsterreinen aan die decentrale overheden samen oppakken. Een goed functioneren van het decentrale bestuur is ontzettend belangrijk. In het rapport de Staat van het Bestuur 2018 worden de cijfers en de feiten over de bestuurlijke en financiële ontwikkelingen in het decentrale bestuur op een rijtje gezet. De trends die in dit rapport zichtbaar worden kunnen gebruikt worden bij de ontwikkeling en onderbouwing van beleid.