Staat van het Bestuur 2018

Met de Staat van het Bestuur 2018 biedt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) inzicht in de ontwikkelingen bij het decentrale openbare bestuur. Door deze ontwikkelingen te volgen en periodiek een stand van zaken te geven, worden trends zichtbaar. Hiermee kan beleid ontwikkeld en onderbouwd worden.