Gezinshereniging: vragen en antwoorden

Gemeenten hebben regelmatig vragen over de gezinsleden van vergunninghouders asiel, die op grond van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) een verblijfsvergunning krijgen. De meest gestelde vragen en antwoorden over opvang, huisvesting en  maatschappelijke begeleiding van deze groep zijn te vinden in de Factsheet artikel 8 EVRM. Vragen en antwoorden over proces van gezinshereniging vind je in de Q&A Gezinsherenging.

Vragen in de Q&A Gezinshereniging

 1. Hoe weet ik welke vergunninghouders in mijn gemeente gezinshereniging hebben aangevraagd?
 2. Wie heeft er recht op gezinshereniging?

 3. Hoe lang duren de verschillende stappen in de procedure voor gezinshereniging?

 4. Krijgen de nareizigers een zelfstandige verblijfsvergunning?

 5. Worden alle nareizende gezinsleden opgevangen in een AZC?

 6. Een vergunninghouder in mijn gemeente woont (tijdelijk) op kamers. Nu reist zijn gezin in, maar er is niet direct een passende woning beschikbaar. Hoe gaan andere gemeenten daarmee om?

 7. Wordt een nareizende familie van een alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV) altijd gehuisvest in de gemeente waar de AMV al woont?

 8. In mijn gemeente blijkt een gezin (dat kort geleden is ingereisd) al bij een vergunninghouder in de woning te wonen. Hoe zorg ik als gemeente dat ik eerder in beeld krijg welke nareizigers in de gemeente komen wonen?

 9. Hoe worden nareizende gezinsleden ingeschreven in de BRP en hoe snel kunnen ze hun verblijfspas ontvangen?

 10. Tellen nareizigers mee voor de taakstelling?

 11. Krijgen nareizende gezinsleden een gezondheidsscreening als ze Nederland binnenkomen?

 12. Hoe weten basisscholen en de Internationale Schakelklas (ISK) op hoeveel kinderen van vergunninghouders ze moeten rekenen?

 13. Wat zijn de gevolgen voor de vergunning van de nareiziger als de relatie/huwelijk eindigt?

 14. Wat zijn de gevolgen voor de opvang/huisvesting van de nareiziger als de relatie/huwelijk eindigt?

 15. Waar kan ik een vermoeden van fraude of vertrek van een vergunninghouder melden?

Hoort bij