Factsheet artikel 8 EVRM

Gemeenten en VWN hebben vragen over opvang, huisvesting en maatschappelijke begeleiding van gezinsleden die op grond van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) rechtmatig verblijf krijgen bij een vergunninghouder asiel.

Samengevat is het antwoord dat gezinsleden van een vergunninghouder asiel, die op basis van 8 EVRM in Nederland rechtmatig verblijf krijgen, qua opvang, huisvesting en maatschappelijke begeleiding soortgelijk worden behandeld als nareizende gezinsleden. Immers, zij behoren allen tot één gezin. Onderstaand is dit nader beschreven.