Nederland en migrant goed voorbereid

De ontwikkeling van stromen van migranten naar Europa en Nederland is onzeker. Zowel de omvang als de samenstelling van de migrantenstroom verandert voortdurend. Het asielsysteem moet hier flexibel op inspelen. Vluchtelingen die mogen blijven moeten snel kunnen meedoen in onze samenleving. Dat betekent dat nieuwkomers zo snel mogelijk de taal moeten leren en een baan vinden. Vluchtelingen die niet mogen blijven dienen zo snel mogelijk terug te keren naar het land van herkomst.

Het IBP zet zich in voor:

  • Een goede samenwerking tussen het Rijk, de lokale overheden en maatschappelijke organisaties om te zorgen voor goede opvang, begeleiding, huisvesting, integratie of terugkeer van migranten. Het Interbestuurlijk Programma biedt een platform waarin lokale en landelijke belangen naar gezamenlijke acties kunnen worden vertaald.
  • Een flexibel en effectief asielstelsel dat sneller en beter kan inspelen op veranderingen in de asielinstroom. Voor asielzoekers met een grote kans op verblijf en vergunninghouders moet spoedige huisvesting en integratie in de samenleving voorop staan.
  • De realisatie van acht gezamenlijke landelijke vreemdelingenvoorzieningen, zogeheten LVV’s. Het gaat om onderdaks- en begeleidingsvoorzieningen voor mensen zonder recht op verblijf. In 2019 wordt een begin gemaakt met vijf van dit soort centra in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen. Als deze proef een succes is worden er op termijn nog drie geopend.