Nieuws - Naar een vitaal platteland

8 artikelen van Naar een vitaal platteland

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Over vorige week: naar een vitaal platteland in 5 tweets

In een brief aan de Tweede Kamer presenteerde Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag haar ...

Artikel | 17-06-2019 | 12:38

Johan Osinga: ‘Het gebeurt uiteindelijk allemaal buiten’

Overheid van Nu volgt verschillende professionals die veel interbestuurlijk samenwerken. Om te zien wat ze bereiken, maar ook ...

Artikel | 31-05-2019 | 10:00

Succesvol interbestuurlijk samenwerken aan Nieuwe Hollandse Waterlinie

Vier provincies, een flink aantal gemeentes, waterschappen, natuurorganisaties, ondernemers en particulieren werken nauw samen ...

Artikel | 21-03-2019 | 12:01

Samenwerken aan Vitaal Platteland in de Achterhoek: hoe werkt dat?

Het platteland staat voor een reeks van ingrijpende veranderingen, die stevige impact hebben op bewoners, ondernemers en de ...

Artikel | 15-02-2019 | 14:07

Friesland en Zeeland vinden elkaar in samenwerking en innovatie

Friesland en Zeeland; veel meer afstand kan er fysiek in Nederland niet tussen provincies zitten. Maar op veel andere vlakken ...

Artikel | 17-12-2018 | 10:34

Prijsvraag levert radicale, realistische en realiseerbare plannen op

Een prijsvraag organiseren om mensen direct en actief te betrekken bij het bedenken van oplossingen voor de toekomst; het gebeurt ...

Artikel | 06-12-2018 | 17:22

Albert Thijssen en Edward Stigter: ambassadeurs van vitaal platteland

Gezond en veilig voedsel. Een economisch sterke agrarische sector die vooroploopt in duurzame kringlooplandbouw. Robuuste ...

Artikel | 26-09-2018 | 17:41

Overheden maken afspraken voor vitaal platteland

Een duurzamere landbouw die rendabel is en ecologisch verantwoord, bodemdaling en waterbeheer vormen grote uitdagingen voor het ...

Artikel | 30-07-2018 | 11:05