IBP-opgave in beeld: Peter Schmeitz...

over de opgave 'Samen aan de slag voor het klimaat'

Het Interbestuurlijk Programma wil de komende jaren op tien hoofdopgaven tastbare resultaten boeken. Die opgaven hebben allemaal iemand die het voortouw neemt. Zij stellen hun opgave in een korte video voor om alle professionals, die interbestuurlijk samenwerken te inspireren om deze opgaven samen en gelijkwaardig op te pakken.

Peter Schmeitz

De aftrap is voor Peter Schmeitz, programmaleider Energie en samenleving bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij neemt het voortouw in de hoofdopgave ‘Samen aan de slag voor het klimaat’. Bekijk zijn introductie in onderstaande video.

Peter Schmeitz in beeld: 'Mijn naam is Peter Schmeitz, ik werk vanuit het ministerie van ezk mee aan regionale energiestrategieën, kortweg RES. Met de RES geven dertig regio’s in Nederland invulling aan de ambities van het Klimaatakkoord. Dat doen ze met een focus op de opwek van duurzame energie, via zon en wind, regionaal vraag en aanbod van duurzame warmte, en natuurlijk de infrastructuur die daarbij hoort, zoals kabels en leidingen.

Het voortouw van de RES zit bij de gemeenten en provincies, dat doen ze samen met bewoners en maatschappelijke partijen, en een nationaal programma ondersteunt de RES, en biedt een platform voor samenwerking.

Het ministerie van EZK is ëën van de opdrachtgevers van het nationaal programma, en is actief partner van dit nationale programma, regionale energie strategie.'

Meer weten over deze opgave? Neem dan contact op met p.m.t.g.schmeitz@minezk.nl.