De som der delen: verkenning van de regionale aanpak van verduurzaming

Nederland moet verduurzamen. Onze energievoorziening, ons voedselsysteem en onze economie zullen de komende jaren fors veranderen. En ook moet Nederland zich aanpassen aan de klimaatverandering. Verschillende overheidslagen werken samen aan deze opgaven, maar de uitvoering komt vaak samen in de regio. Hier ontstaan de raakvlakken, de overlap en de spanningsvelden, tussen de vier opgaven onderling maar ook met de ‘eigen’ regionale opgaven. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft in de Zuidwestelijke Delta verkend wat dit betekent voor de aanpak van de verduurzaming van Nederland.

Commissaris van de Koning van provincie Zeeland, Han Polman (l), neemt de verkenning in ontvangst met Co Verdaas (m) raadslid, en Jan Jaap de Graeff (r) voorzitter Rl
Commissaris van de Koning van provincie Zeeland, Han Polman (l), neemt de verkenning in ontvangst met Co Verdaas (m) raadslid, en Jan Jaap de Graeff (r) voorzitter Rli. Foto Mark Neelemans

Op 26 maart 2019 is het rapport ‘De som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de regio’ aangeboden aan Han Polman Commissaris van de Koning van de provincie Zeeland. Lees hier meer over het rapport.