Nieuw: Landelijk Communicatie Netwerk Klimaat

Ruim veertig communicatieprofessionals uit alle windstreken van Nederland kwamen op 5 februari bij elkaar in het Waterschapshuis in Amersfoort voor het Landelijk Communicatie Netwerk Klimaat. Jeroen Engelsman, communicatieadviseur bij de VNG, is initiatiefnemer van deze eerste bijeenkomst en is blij met de opkomst. Samen met zijn collega’s van de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en de departementen EZK en BZK riep hij deze middag in het leven om de communicatieopgave van de klimaattransitie vorm te geven. Hoe? Daar is nog geen antwoord op.

Greta Tunberg
Greta Thunberg op de Klimaatconferentie van Katowice

Jeroen: ‘Van alle kanten heerst er urgentie. Er moet nu iets gebeuren. Maar wat dan precies? We weten dat er al initiatieven opgezet zijn, maar waar vinden we die? Vandaag zijn we bij elkaar om te kijken of we het antwoord kunnen vinden op deze vragen. Dat doen we met het samenwerkingsverband waarin we elkaar al ontmoeten: de regionale energiestrategie (RES).’

Start nu met communicatie

Met welke boodschap ga je nu naar de inwoner of de ondernemer? Nog zo’n vraag waar veel overheden mee worstelen, en daarom wachten. Jeroen toont een video van de 16-jarige Greta Thunberg die een speech geeft op de Klimaatconferentie van Katowice in 2018. Haar boodschap: de tijd dringt en we moeten nú veranderen. Jeroen beaamt dit: ‘Waarom zouden we wachten met onze communicatie totdat er een opdrachtgever naar ons toe komt? Als communicatieprofessionals moeten we kijken wat wij nu al kunnen doen. Laten we proactief en voorbereid zijn. Zorg dat er al een plan ligt. Deze bijeenkomst is, wat mij betreft, geslaagd als wij hier samen mee aan de slag gaan.’

Niet opnieuw het wiel uitvinden

Veel communicatieprofessionals zijn nieuwsgierig naar waar collega’s uit andere regio’s mee komen. ‘Ik kom bekijken wat er al gedaan wordt’, zegt een deelnemer, ‘zodat we niet allemaal opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Zelf wil ik ook zoveel mogelijk brengen en delen. En net heb ik met mijn buurvrouw een communicatienetwerk opgezet, nu al!’.

Er zijn ook specifiekere vragen, bijvoorbeeld van de provincie Flevoland: ‘Onderling contact is er bij ons al via de Flevolandse Energie Agenda, daar werken wij met zes gemeenten overzichtelijk samen. Wij merken bij gemeenten en de provincie wel dat er verwarring is over de afspraken die gemaakt zijn. Wat is bijvoorbeeld het verschil voor overheidspartijen en niet-overheidspartijen? En hoe verweven we dit met elkaar?’

Gemeenschappelijke communicatiestrategie

Naast het organiseren van een brede, landelijke overheidscampagne is onderlinge samenwerking tussen de regionale partijen belangrijk. Bart de Voogd, campagneleider ministerie EZK: ‘In de brede publieksaanpak vertellen we de burger dat je altijd iets kunt doen en wat dat dan is. Met dit netwerk kunnen we hierop inhaken en de inwoner bijvoorbeeld aanbiedingen doen. Daarom is dit netwerk zo belangrijk want hiermee kunnen we dichtbij de burger zitten en ze een handelingsperspectief bieden.’

Nathalie Doesberg, communicatieadviseur Klimaat bij het ministerie van Economische Zaken: ‘Wij zijn met meerdere departementen aan het kijken hoe we tot een gemeenschappelijke communicatiestrategie kunnen komen. Ook wij geloven dat je dit niet alleen landelijk kan doen, maar dat er een wisselwerking moet zijn met de regio’s. Vandaag zetten we de eerste stap om hiertoe te komen.’

Tot de kern komen

De aanwezigen gingen in groepen aan de slag om samen tot ‘het verhaal’ te komen voor de klimaattransitie. Met deze eerste stap, door hier vanuit een bepaald perspectief naar te kijken, worden de dilemma’s beter zichtbaar. Met de verworven inzichten - en dat waren er veel – kunnen de communicatieprofessionals komen tot een kernboodschap waarmee ze richting de burger kunnen.

Afsluiting en vervolg

Na de oefening sloot Pieterjan van der Hulst, programmadirecteur a.i. Nationaal Programma RES, de middag af: ‘We moeten met elkaar de RES optuigen, en het is goed dat we hier vandaag met elkaar over gesproken hebben. Een uitdagende klus! Fijn om te zien dat jullie met elkaar in de startblokken staan om deze opgave communicatief in te vullen.’ De tweede bijeenkomst staat gepland over twee maanden.

Inmiddels is er voor alle communicatieadviseurs van gemeenten, provincies, waterschappen en departementen een LinkedIn-groep Landelijk Communicatie Netwerk Klimaat aangemaakt. Een platform dat bij uitstek geschikt is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen met elkaar te delen. Meld je daarom snel aan voor de LinkedIn-pagina.