Leestip: Samen zoeken naar oplossingen in de LVV-pilot

Vreemdelingen die geen recht meer hebben op opvang vanuit het Rijk lopen het risico in de illegaliteit verdwijnen. De Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) springt hierop in. Vijf Nederlandse gemeenten doen mee met deze pilot. Een verslag uit de gemeente Groningen.

Leestip LVV

Dit artikel verscheen in VreemdelingenVisie 22 (december 2019). Het beschrijft hoe de gemeente Groningen samenwerkt binnen de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Door informatie te delen en regelmatig overleg wordt meer duidelijk over de achtergrond, wensen en motieven van de vreemdeling. En is voor alle partijen duidelijk wie nu wat gaat doen.