#Hoedan?

Interbestuurlijk samenwerken is belangrijk, maar hoe doe je dit in de praktijk? Dat staat centraal in de serie #Hoedan. Samen met de VNG verdiepen we vanuit de praktijk het model (p.18) voor multi-level governance van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).