IBP-opgave in beeld: Willem Reek

Het Interbestuurlijk Programma wil de komende jaren op tien hoofdopgaven tastbare resultaten boeken. Die opgaven hebben allemaal iemand die het voortouw neemt. Zij stellen hun opgave in een korte video voor, om alle professionals die interbestuurlijk samenwerken te inspireren om deze opgaven samen en gelijkwaardig op te pakken.

In deze video vertelt Willem Reek, die voor het IBP programmamanager Regionale Ontwikkeling is, wat hij doet voor de opgave ‘Regionale economie als versneller’. Door als overheden goed samen te werken wil hij bereiken dat de economische structuren in de Nederlandse regio’s robuuster en internationaal concurrerender worden.

IBP-opgave in beeld: Willem Reek

Voeten wandelen in beeld. Man stapt daarna van beide kanten beeld in en kijkt in camera. Man van beide zijden in profiel.

Stem onder beeld:
Mijn naam is Willem Reek. Ik ben voor het IBP programmamanager Regionale Economische Ontwikkeling.

Man in straat, dorpskerk op achtergrond:
IBP en regionale economie gaat over het versterken van de economische structuur in de regio’s van Nederland. De Nederlandse regio’s hebben op dit moment best wel te kampen
met een Europese en misschien ook internationale achterstand. De structuur in de economie in de regio’s is over het algemeen toch vrij kwetsbaar, en er moet aan robuustheid gewonnen worden. En dat is vaak, of eigenlijk altijd, een samenspel tussen overheden, bedrijven, bedrijfsleven, scholen en instellingen.

Man van rechterzijkant gefilmd:
Het is natuurlijk niet iets van overheden, het is niet iets van het bedrijfsleven, het is iets van alle partijen sámen.

Man van linkerzijkant gefilmd:
Economische structuurversterking gaat natuurlijk over structurele verbeteringen, niet over morgen en overmorgen. Toch moeten we in een vrij korte periode in het IBP leren hoe we die structuurversterking schwung geven door betere samenwerking.

Handen van man in beeld steekt vier vingers op:
In dit IBP-deelprogramma hebben we vier regio’s bereid gevonden…

Man in straat, dorpskerk op achtergrond:
… om met ons te leren hoe economische structuurversterking in de praktijk uitwerkt. We hebben een flink aantal gemeenten, provincies en de Rijksdienst hard aan de slag om in deze programmaperiode van ongeveer twee jaar echt wat te laten zien, en vooral ook veel van elkaar te leren en dat ook heel openlijk te doen.

Man van rechterzijkant gefilmd:
Het leren van elkaar in het kader van het IBP in de daadwerkelijke regio, dus niet op papier,
dat is toch wel echt de kracht van het IBP. Dat op een open manier doen en daar kwetsbaarheid in tonen, dat zijn toch wel de dingen die we nu zien die het leerproces enorm versterken.

Man close up in gezicht
Man close up op achterhoofd