Verslag gesprek BZK en Overijssel over Thorbeckebrief

Uitwerking Thorbeckebrief over de toekomst van het openbaar bestuur.