WCAG 2.1 inspectie niveau AA

Op verzoek van Ministerie van BZK, aanbieder van de website www.overheidvannu.nl, is een onderzoek uitgevoerd waarin vastgesteld is in hoeverre de website voldoet aan WCAG 2.1, niveau AA. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl, het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites.

WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Dit zijn de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent. De WCAG 2.1 zijn opgedeeld in vier principes, namelijk: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Elk principe bestaat uit een aantal richtlijnen. Elke richtlijn is vervolgens opgedeeld in één of meerdere meetbare succescriteria. Omdat WCAG 2.1 techniek-onafhankelijk is opgesteld kan hiermee de toegankelijkheid van alle content op het web worden gemeten.

Bij de overgang van WCAG 2.0 naar WCAG 2.1 zijn er in totaal 12 succescriteria toegevoegd aan de richtlijnen. Voor deze nieuwe succescriteria bestaat geen officiële Nederlandse vertaling. Om deze reden staan in dit rapport de Engelstalige versies van deze nieuwe succescriteria.