Eindrapport pilots persoonlijke begeleiding in de bijstand

Hoe zorg je dat mensen die langdurig in de bijstand zitten, weer meer gaan deelnemen aan de maatschappij? Leiden, Tilburg en Helmond hebben elk een eigen aanpak in pilotvorm getest en mensen op vrijwillige basis intensieve begeleiding gegeven met aandacht voor alle leefgebieden. Wat kunnen we hiervan leren? In dit rapport staan de belangrijkste resultaten en lessen.