Agenda Toekomst van het Toezicht

Voor de burger is van belang dat overheden hun taken bestendig, robuust en goed blijven uitvoeren. Om dit te borgen zijn er in Nederland verschillende instrumenten, waarvan het interbestuurlijk toezicht (zowel het generieke als het financiële) er één is.
 

Nieuwe ontwikkelingen bieden de kans om het toezicht moderner vorm te geven, waarbij de nadruk ligt op leren en dialoog. VNG, IPO en de ministeries van BZK en Financiën werkten met elkaar samen aan de Agenda Toekomst van het Toezicht (ATT). Ook zijn andere departementen en de Unie van Waterschappen betrokken. Het opstellen en uitwerken van de Agenda Toekomst van het Toezicht is onderdeel van het Interbestuurlijk Programma.