12 september Ambtenaar van Nu: Welvarende regio's

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie EMMA

Wijnhaven 88
2511 GA
Den Haag

Zet in mijn agenda

Dit is de tweede aflevering van Ambtenaar van Nu – het leerprogramma van Overheid van Nu voor bevlogen ambtenaren.  

banner Ambtenaar van nu, programma 2
Beeld: ©Studio Wesseling

Welvarende regio's

In deze tweede aflevering op 12 september gaat het over zorgen dat echt elke regio telt. De laatste jaren zet de rijksoverheid in op beleid dat de ‘brede welvaart’ in de regio’s wil vergroten. Daartoe worden regiodeals en andere programmatische samenwerkingen in het leven geroepen waarin Rijk en lokale en regionale partijen samen optrekken. Hoe doe je dat met elkaar? Hoe creëer je vertrouwen? En kom je van tijdelijke tot langjarige programma’s? 

We zoomen in op regionale samenwerking in Twente. Met Sjoerd Jansen van Twente Board. Dit samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid maakt zich hard voor investeringen in kansrijke en innovatieve projecten (zoals binnen de Regio Deals) om van Twente ‘een groene technologische topregio’ te maken. En met Dave van der Valk van Kids4Twente – een programma uit de Regio Deal Twente II, met als missie om kinderen in het primair onderwijs te interesseren voor technologie/techniek.   

Kids4Twente is een regionale oplossing waarbij onderwijs en economie/bedrijfsleven elkaar versterken. Met de potentie om bij te dragen aan de oplossing van het al jaren bestaande landelijke probleem van het tekort aan mensen met technische beroepen, en de desinteresse daarvoor onder jonge mensen.  

Hoe werken Twente Board en Kids4Twente samen? En hoe doen Twente Board en het ministerie van BZK, dat de regiodeals uitvoert, dat?  

Vervolgens zoomen we uit met Natalie Burgers, programmadirecteur Regio Deals en andere regionale programma’s vanuit BZK. En met Christiaan van der Kaaij van de NSOB. Hij is onderzoeker op het gebied van regionale samenwerkingen, en medeauteur van onder meer ‘Kwesties op de kaart’ – over netwerksamenwerking. 

Hoe reflecteert zij op de Twentse samenwerking? Wat is het overkoepelende verhaal van regionale samenwerkingen (dus niet alleen regiodeals)? Hoe draag je vanuit Den Haag lerend en innoverend bij aan meer brede welvaart in de regio’s? Hoe word je daar als beleidsambtenaar steeds beter in?         

Overkoepelend: wat leren we van de casus Twente waar ook andere regionale samenwerkingen – en ook Den Haag - hun voordeel mee kunnen doen? Wat zijn de do’s & don’ts van het proces van regionale samenwerking. We komen zo uit op een serie praktische handvatten voor de beleidsmedewerker bij het ministerie, de provincie, gemeente en het regionaal samenwerkingsverband.