Hoe je als ambtenaar en burger elkaars vertrouwen wint

In Burger Centraal - het eerste live-event van leerprogramma Ambtenaar van Nu op 13 juni a.s. – krijg je handvatten aangereikt - en breng je er zelf misschien ook enkele mee - hoe je het vertrouwen tussen ambtenaar en burger ontwikkelt en behoudt. En daarmee resultaten kunt boeken.  

Ambtenaren van Nu beeld
Beeld: ©Studio Wesseling

Steeds meer inwoners ontplooien steeds professionelere burgerinitiatieven. Steeds meer overheden maken steeds serieuzer werk van burgerparticipatie. Er wordt wel gezegd dat zich zo, naast overheid en markt, een derde macht ontwikkelt: die van de maatschappelijk geëngageerde burger die participeert en initiatief neemt.  

Om tot hun recht en vooruit te komen, moeten – en willen – die machten samenwerken. Voorwaarde voor elke vruchtbare samenwerking - en dus ook deze - is wederzijds vertrouwen.   

Tegelijkertijd staat het vertrouwen tussen burger en overheid onder druk. Het hoofdlijnenakkoord van het nieuw te vormen kabinet stelt - allerminst als eerste - dat het vertrouwen van burgers in politiek en overheid ‘ernstig geschaad’ is, daarbij verwijzend naar ‘Toeslagen’ en ‘Groningen’. ‘Herstel is nodig en urgent.’ De inzet van de aanstaande regering wordt - haast poëtisch - aldus geformuleerd: 

Wij moeten hard werken om het vertrouwen van Nederlanders te verdienen. 

Iedere dag opnieuw. 

Want vertrouwen is niet vanzelfsprekend. 

Kort samengevat: er gebeurt al veel, maar er is ook nog een wereld te winnen.  

Hoe ga je hier nu als ambtenaar mee aan de slag?  In Burger Centraal - het eerste live-event van leerprogramma Ambtenaar van Nu – krijg je handvatten aangereikt - en breng je er zelf misschien ook enkele mee - hoe je dat vertrouwen tussen ambtenaar en burger ontwikkelt en behoudt. En daarmee resultaten kunt boeken.  

Ambtenaren probeerden hun geïnstitutionaliseerde wantrouwen te overwinnen; inwoners verplaatsten zich in de ambtelijke systeemwereld

Marije en Mike 

Dat het (wel) kan, bewijzen Marije Boerlaagh en Mike Brantjes. Marije is gebiedsmakelaar bij de gemeente Amsterdam; Mike is voorman van buurtplatform Hart voor de K-Buurt in Amsterdam Zuidoost. Samen zijn zij de voortrekkers van een omgekeerd beleidsproces dat onderdeel is van het gemeentelijke programma Democratisering. Hierbij schreven de buurtbewoners de Participatieverordening en mochten de beleidsambtenaren daarop reageren. In bewogen sessies moesten ambtenaren proberen hun geïnstitutionaliseerde wantrouwen te overwinnen; maar moesten ook de inwoners zich verplaatsen in de ambtelijke systeemwereld.   

Hoe trekken Marije en Mike in dit proces met elkaar op? Hoe bouwen ze vertrouwen op en hoe onderhouden ze dat? Hoe werken ze aan vertrouwen tussen gemeente en bewoners? En wat kunnen andere burgerparticipatieprocessen en -programma’s hiervan leren?  

Live podcast en verdiepende gesprekken 

Zij vertellen hierover in de live podcast die we op 13 juni maken in het hart van Den Haag bij EMMA aan de Wijnhaven 88. Je kunt daar dus bij zijn, te meer omdat we na de opname in groepjes doorpraten over dit thema. Waarbij we ervaringen uitwisselen en als het goed is wat van elkaar leren, De weerslag van deze gesprekken komt terecht in het Ambtenaar van Nu-magazine dat we zullen presenteren op het slotevent van Ambtenaar van Nu, dat plaatsvindt op 16 januari 2025. 

Jornt en Steven 

Marije en Mike zitten voor het eerste deel van de live podcast aan tafel. In het tweede deel is het woord aan Jornt van Zuijlen, expert op het gebied van lokale democratievernieuwing en betrokken bij Rijksprogramma ‘Grenzeloos samenwerken’ (BZK), en Steven Blok, adviseur bij Berenschot, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit en auteur van onder meer Leren in Participatieland. Zij geven een systemische analyse van de ‘casus’ van Marije en Mike en delen hun ervaringen en lessen uit eigen praktijk en onderzoek. Wat leren we daarvan om zelf meer vertrouwen te kunnen creëren tussen ambtenaar en inwoner?  

Programma:  

16.30 - 17.00: inloop  

17.00 - 18.oo: opname podcast ‘Burger centraal’  

18.00 - 19.00: nagesprekken en borrel