13 juni Ambtenaar van Nu: Burger centraal

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie EMMA

Wijnhaven 88
2511 GA
Den Haag

Zet in mijn agenda

Op donderdag 13 juni a.s. start Overheid van Nu met de eerste aflevering van Ambtenaar van Nu – het leerprogramma voor bevlogen ambtenaren.  

banner Ambtenaar van nu, programma 1
Beeld: ©Studio Wesseling

Burger Centraal

Ambtenaar van Nu gaat over vier actuele thema’s binnen de overheid en hoe je daar praktisch en geïnspireerd mee om kunt gaan: 

  • Hoe creëer je vertrouwen tussen burger en ambtenaar?  
  • Hoe bouw je een welvarende regio? 
  • Hoe zorg je als uitvoerder voor beleid dat goed is voor de inwoner? 
  • Hoe maak je van interbestuurlijk werken nu echt de norm?   

Het programma bestaat uit: vier interactieve live-events en verdiepende gesprekken met ambtenaren, burgers en experts; vier podcasts; verhalen op Overheid van Nu en Linkedin; een slotevent en een (online)magazine.  

Ambtenaar van Nu loopt van 13 juni t/m 16 januari 2025. Deelname is gratis, inschrijving is vereist, locatie: EMMA, Wijnhaven 88 in Den Haag. 

In de eerste aflevering op 13 juni - Burger centraal - gaat het over het steeds intensiever samen optrekken van overheid en burger. Centraal staat de vraag hoe je als ambtenaar en burger elkaars vertrouwen wint.  

Dat het kan, bewijzen gebiedsmakelaar Marije Boerlaagh en buurtplatformvoorman Mike Brantjes uit Amsterdam. Aan de gesprekstafel van Burger Centraal vertellen zij over het omgekeerde beleidsproces waarbij de buurtbewoners de Participatieverordening schreven en de beleidsambtenaren daarop mochten reageren. Ambtenaren moesten hun geïnstitutionaliseerde wantrouwen overwinnen; inwoners moesten zich verplaatsen in de ambtelijke systeemwereld.  

Om dat kwetsbare proces goed te laten verlopen, moesten Boerlaagh en Brantjes zelf wederzijds vertrouwen opbouwen en behouden. Hoe doen ze dat? Hoe brengen ze ambtenaren en inwoners bijeen? En wat kunnen andere burgerparticipatieprocessen en -programma’s hiervan leren?  

In het tweede deel van het programma geven BZK-ambtenaar Jornt van Zuijlen van rijksprogramma ‘Grenzeloos samenwerken’ en Steven Blok, adviseur bij Berenschot en auteur van onder meer 'Leren in Participatieland' een systemische analyse van de ‘casus’ van Marije en Mike en delen ze hun ervaringen en lessen uit eigen praktijk en onderzoek.

Het gesprek wordt geregistreerd voor de podcastserie. Deelnemers aan het leerprogramma praten daarna in groepjes verder over het thema. Deze gesprekken vinden hun weerslag in het Ambtenaar van Nu-magazine dat in januari wordt gepresenteerd en uitgereikt op het slotevent.