Maak plaats voor de ‘we doen het samenleving’

Een Oefenrechtbank die oordeelt of je bewonersinitiatieven bij aanbestedingen gelijk moet stellen aan bedrijven. Workshops en werksessies over beter samenwerken met – en meer ruimte geven aan – burgerinitiatieven. De toekomst van het financieren van ‘Commons’. Voor de ambtenaar die wat wil met burgerinitiatieven is er veel te halen op het We doen het samenfestival op 13 april in Amersfoort.

De ‘Commons’ delibireren tijdens een eerder We doen het samenfestival
Beeld: ©John Voermans
De ‘Commons’ delibireren tijdens een eerder We doen het samenfestival

‘De overheid ziet iedereen die meedoet met een aanbesteding als bedrijven die met elkaar moeten concurreren. Maar als bewonersinitiatief of Common bén je geen bedrijf en zou je ook niet zo behandeld moeten worden. Als je moet concurreren met elkaar dan geldt het principe van winner takes all. Terwijl het in een gemeenschap niet gaat om winnen, maar om een beter leven. En dat krijg je door samen de leefomgeving te verbeteren. Door onze wijken beter in te richten, meer groen in de buurt te krijgen, meer veiligheid of sociale cohesie, enzovoort. In de huidige situatie ontbreekt die erkenning van gemeenschappen volledig.’

Dat zegt Jeroen den Uyl van de pas opgerichte Stichting Constitutie voor de Commons op de site van het We doen het samenfestival op 13 april aanstaande. Programmaonderdeel is de Oefenrechtbank waar verschillende advocaten argumenten met elkaar zullen wisselen over het vraagstuk: ‘Bewonersinitiatieven zijn geen bedrijven’. Den Uyl is initiatiefnemer van de oefenrechtbank.

Naast de Oefenrechtbank staan er ook leerzame workshops, werksessies en inspirerende sprekers op het programma: Hoe vind je enthousiaste vrijwilligers voor jouw initiatief? Hoe werk ik beter samen met (andere) burgerinitiatieven? Hoe kun je als publieke professional of ambtenaar meer ruimte creëren voor initiatieven? En hoe ziet de toekomst van financiering van burgerinitiatieven eruit?

In de ‘we-doen-het-samenleving’ werken overheid, markt en burger gelijkwaardig samen

Participatiesamenleving 2.0

De participatiesamenleving krijgt op een andere manier vorm dan toen koning Willem Alexander het begrip in 2013 in zijn troonrede in de mond nam en het Kabinet-Rutte II er vervolgens beleid van maakte. De burger moest vooral zelfredzamer worden, was de top-down-boodschap. Anno nu is de participatiesamenleving meer een bottom-up-beweging van burgerinitiatieven en -collectieven die snel groeit en zelfbewuster opereert.

Het We doen het samenfestival was er in 2017 al vroeg bij om deze initiatieven een podium te bieden en te verbinden, aan elkaar en aan de overheid. Op zaterdag 13 april komen ambtenaren, ondernemers en burgers in de Prodentfabriek in Amersfoort bijeen voor de zesde editie.

De ‘we-doen-het-samenleving’ groeit snel, aldus Mariska Lokker van de organisatie. ‘Duizenden initiatieven spannen zich vrijwillig in voor maatschappelijke opgaven als de energietransitie, de zorgcrisis of het de tekorten in het onderwijs. Lokale gemeenschappen bieden zo een waardevolle aanvulling op staat en markt. Ze kunnen voorzieningen vaak beter en goedkoper verzorgen én dragen bij aan sociale cohesie, inclusie en de terugkeer van de menselijke maat’.

‘De overheid ziet burgerinitiatieven nog wel eens als een bedreiging van hun autoriteit’, zegt ze. ‘Het festival is een mooie gelegenheid om burgerinitiatieven te leren kennen als kans. Zelfs als iets waar je als overheid aanspraak op kunt maken als je het zelf even niet meer weet.’

‘Het festival is een mooie gelegenheid om burgerinitiatieven te leren kennen als kans’

Ben jij erbij?

Het festival vindt plaats op zaterdag 13 april in de Prodentfabriek in Amersfoort. Heb je nog andere vragen, ben je opzoek naar aanvullende informatie of wil je het festival bijwonen? Bekijk de website van het We Doen Het Samen! Festival of neem contact op met Mariska Lokker via info@wedoenhetsamen.nu of bel 06-14286756.

Het We Doen Het Samen! Festival wordt gedragen door Katalys, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK), Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA), Nederland Zorgt Voor Elkaar, Oranje Fonds, NOV Platform Vrijwilligers, Stichting DOEN en VSBfonds. Samen vormen zij de kernpartners van het festival.