De redactie blikt terug: Marne

Tijdens het Kerstreces maakt u kennis met de redactie van Overheid van Nu. Twee weken lang blikken wij persoonlijk terug op de verhalen die we het afgelopen jaar maakten. Vandaag is de beurt aan Marne Groen.

Portretfoto Marne Groen

André Zeijseink komt iets te laat voor het interview dat ik met hem heb. Hij was namelijk nog even een zonnepaneel aan het repareren, zo vertelt hij me enkele ogenblikken later. 

Dit jaar had ik het geluk om met bevlogen ambtenaren te spreken, ik denk aan Erwin Mulders, die een plan bedacht om alle projecten van het ministerie van IenW klimaatneutraal en circulair aan te besteden in 2030. Maar ook zeker aan Henk-Jan Grotenhuis, die met veel lef en intrinsieke motivatie het effect van mentale gezondheid op het vinden en behouden van werk op de kaart wist te zetten. Eerst binnen het ministerie van SZW, later ook op de agenda van het demissionaire kabinet.

Toch heb ik de laatste weken vaak aan André Zeijseink gedacht. Ik zag de verbluffende documentaire “Het Verdriet van de Veenkoloniën” over het verzet van omwonenden in de Veenkoloniën tegen de komst van een windturbinepark. Dat verzet wordt steeds grimmiger en leidt zelfs tot twee strafrechtelijke vervolgingen.

Het kan ook heel anders. En dat laat Zeijseink zien. Het lukte hem om na een gewonnen wedstrijd van de gemeente, met als prijs twee ton, een revolverend fonds op te zetten. Daarmee konden Zeijseinks dorpsgenoten zonnepanelen voor op hun daken voorfinancieren. Het resultaat: bijna twee miljoen aan private investeringen. En daar bleef het niet bij...

Met een bescheiden lachje vertelde Zeijseink zijn verhaal. Bijna te mooi om waar te zijn, dacht ik. Maar bevlogen burgers en ambtenaren, daar moeten we het van hebben. Ook volgend jaar.

Je leest hier meer over het prijswinnende energiemanagementsysteem en het giga zonnedak dat hij met zijn dorp wist te financieren.