Impressie webinar ‘Samenwerken als één overheid – wat betekent dit voor de publieke manager?’

Welke rol pak je als publieke manager in het interbestuurlijk werken? Hoe ga je om met bestuurders? Hoe zorg je dat je met elkaar hetzelfde beeld van de opgave hebt? En vooral: hoe maak je deze manier van werken gewoon? Managers, bestuurders en bestuurskundigen bespraken deze en andere vragen in dit boeiende webinar. ‘De volgende stap is: hoe maken we interbestuurlijk werken gewoon?’

Interbestuurlijk werken heeft vele verschijningsvormen. In het webinar ‘Samenwerken als één overheid – wat betekent dit voor de publieke manager?’ op 2 april j.l. georganiseerd door de Vereniging voor Bestuurskunde i.s.m. Overheid van Nu, stond de rol van de publieke manager centraal.

Er deden dan ook meerdere gemeentesecretarissen mee. Publieke managers bij uitstek, die doorgaans leidinggeven aan een grote ambtelijke uitvoeringsorganisatie en tegelijkertijd in nauw contact staan – vaak ook in een adviserende rol – met de bestuurders die het beleid bepalen dat moet worden uitgevoerd. Een van de hoofdvragen was dan ook: hoe trek je als beleid en uitvoering gezamenlijk op als één overheid? 

Meer lef tonen

Arne van Hout, gemeentesecretaris in Nijmegen en algemeen directeur van een ambtelijke organisatie van 2000 mensen: ‘Wij zijn verantwoordelijk voor het draaiende houden van het systeem en het uitvoeren van het beleid van de bestuurders. Maar we moeten hen ook helpen bij het maken van verantwoorde keuzes en het voorkomen dat ze niet de verkeerde, onuitvoerbare keuzes maken. En dat kunnen we omdat wij in directe verbinding staan met de samenleving. Bij ons als gemeentelijke overheid komt iedereen samen. Wij verbinden groepen die elkaar normaal gesproken niet tegenkomen. Die verantwoordelijkheid moeten we meer pakken. Daarin kunnen we meer lef tonen.’

Loes Mulder, SG op het ministerie van SZW, was het daarmee eens: ‘Er zijn nu bijvoorbeeld veel nieuwe Tweede Kamerleden bijgekomen, zonder veel kennis en ervaring. Je moet bij hen aandringen op aandacht voor de uitvoering. Ons leiderschap moet zijn dat wij hen helpen goede besluiten te nemen. Ik heb geleerd: uitvoering = beleid = wetgeving. Zo hoort het te zijn en zo idealistisch ben ik nog steeds!’

Maak het gewoon

Overigens gaat het met dat werken als één overheid wel steeds beter, constateerde Martijn van der Steen (NSOB): ‘Er is geen gebrek aan geslaagde pilots en succesvoorbeelden.’ Om daaraan toe te voegen: ‘De volgende stap is: hoe maken we interbestuurlijk werken gewoon? Daar is echt nog een zetje nodig. Nu hoor je toch nog vaak: “Mijn samenwerkingsverband draait goed – we eten bij wijze van spreken iedere dag taart – maar mijn controller tikt me op de vingers”. Het is nu zaak om interbestuurlijk werken te incorporeren in de organisatiemodellen en managementstijlen waarmee je dat doet.’

En zo kom je weer uit bij de publieke manager die in de positie is om dat zetje te geven.

Wees nieuwsgierig

Het ging over nog veel meer. Zoals de democratische legitimiteit van interbestuurlijk werken. Het verlangen naar één academie voor de overheid en hoe dat zou kunnen bijdragen aan het daadwerkelijk zijn van één overheid. Het belang van interbestuurlijke agenda’s opstellen in samenwerking met kennisinstituten. En het belang van wezenlijke nieuwsgierigheid naar elkaar in het ambtelijk-bestuurlijke samenspel.

Dat laatste werd door iedereen onderschreven. Pim van Vliet, gemeentesecretaris in Leiden voegde daaraan toe: ‘We praten nu veel over politici en bestuurders. Maar laten we ze dan ook betrekken en uitnodigen voor gesprekken zoals we nu voeren.’ Een goede tip voor een volgende gelegenheid.

Op het youtube-kanaal van de Vereniging voor Bestuurskunde vind je de volledige registratie van het webinar.