Beter samenwerken binnen Veilig Thuis

Meer adviesvragen en meldingen van huiselijk geweld. Dat maakte dat Veilig Thuis betere afspraken moest maken met lokale hulpverleners. Adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) onderzocht of dit gelukt is. Conclusie uit het rapport? De samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de lokale teams zijn geen doel op zich, maar een middel om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid in gezinnen te ondersteunen.

foto van een straat met gele huizen met rode deuren
©Ministerie van BZK

Eerder schreven we over samenwerking binnen het programma GHNT en spraken we de nieuwe directeur van het programma, Mattias Gijsbertsen, over de invloed van corona op het programma. Vorige maand bracht adviesbureau AEF de resultaten uit van de analyse van de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en lokale (wijk)teams. De analyse werd uitgevoerd in opdracht van het programmateam Geweld Hoort Nergens Thuis, het ministerie van VWS en de VNG.

Oplopende aantallen meldingen Veilig Thuis

Sinds 2017 steeg het aantal adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis sterk. Deze stijging is ook gewenst: hoe meer meldingen er gedaan worden, hoe beter de problematiek in het vizier is en passende hulpverlening in gang kan worden gezet. Door deze toename hebben Veilig Thuis-organisaties het drukker gekregen. Om de oplopende werkdruk te compenseren, stelde het rijk in 2018 extra middelen beschikbaar. Maar geld alleen is niet voldoende: een goede samenwerking, en dus goede afspraken, tussen Veilig Thuis en lokale (wijk)teams is minstens zo belangrijk.

Flinke stappen

De onderzoekers signaleren dat er de afgelopen vier jaar flinke stappen zijn gemaakt bij zowel Veilig Thuis als de lokale (wijk)teams. Beide partijen zijn zich bewust van de rol die ze hebben en dat ze elkaar aanvullen. De samenwerking tussen professionals van beide partijen is dan ook in een groot aantal gemeenten en regio’s verbeterd. De resultaten zijn veelbelovend: ‘Rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen worden expliciet gemaakt en beide partijen weten elkaar te vinden, met begrip voor elkaars rol.’

Niet naast elkaar, maar met elkaar werken

Maar de onderzoekers zien ook verbeterpunten. Zo kan het nakomen van de samenwerkingsafspraken op de werkvloer beter. De volgende stap is dan ook om niet naast elkaar, maar met elkaar te werken, vanuit respect en met nog meer begrip voor elkaars positie. Ook adviseert AEF om te investeren in de deskundigheid en professionalisering van de lokale teams.  

Aanbevelingen

In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor het voortzetten van de dialoog tussen Veilig Thuis en de lokale (wijk)teams: Evalueer de samenwerking, leer van casuïstiek en benut vaste contactpersonen en bruggenbouwers beter. Dit leidt tot een beter begrip van de afspraken én tot een betere samenwerking in de praktijk.

Lees het hele rapport hier.