Zomerreflectie: even appen met waterschapbestuurder Hans Wijnen

De zomermaanden zijn een uitgesproken periode om even pas op de plaats te maken en terug te kijken. Vanuit de hangmat, tent of gewoon thuis. We appen met verschillende professionals over de vraag: waarop reflecteer jij deze zomer? In deze editie Hans Wijnen, dagelijks bestuurder bij waterschap Drents Overijsselse Delta.

Via WhatsApp vragen we verschillende bestuurders, beleidsmedewerkers en andere professionals hoe hun jaar eruitzag. En: waarop ze reflecteren deze zomer. In dit artikel appen we met Hans Wijnen, die het afgelopen jaar onder meer werkte aan klimaatadaptatie binnen het waterschap.

Waarop reflecteer jij deze zomer?

‘Op vakantie zie je, scherper dan wanneer je er middenin zit, dat je in het dagelijks werk met elkaar ook in processen zit. Deze zomer reflecteer ik op: waarin zit mijn eigen creativiteit? Lukt het me voldoende om ook zo af en toe boven die processen te gaan hangen, en door een andere bril te kijken?’

Is dat vooral een persoonlijk vraagstuk? Of bedoel je ook: ‘lukt het onze organisatie om creatief te blijven?’

Nou, eigenlijk allebei. Voor mezelf denk ik wel eens; misschien moet ik dat maar gewoon in mijn agenda zetten. Elke zoveel weken: ‘reflecteren’. Maar ik weet ook dat ik dat in de praktijk niet ga doen. Het is wel een punt om voortdurend in de gaten te houden. Ik heb me ook voorgenomen om behalve mezelf ook mijn collega’s regelmatig te vragen “vind je dit vanuit jezelf? Of vanuit het proces?” Zodat we ook vanuit een meta niveau naar situaties blijven kijken.

Is er in jullie organisatie, voor jullie medewerkers, ook tijd en ruimte voor die creatieve kant?

Ik denk het wel. Van collega’s ken ik ook ontzettend mooie en goede voorbeelden. Vrij in het begin van de corona-periode was bijvoorbeeld een aantal collega’s dat zei: Wij willen een webinar organiseren over klimaatadaptatie, voor alle collega’s. Enerzijds ging het over: wat doe je thuis en hoe zit je er zelf in? Maar ook: wat betekent klimaatadaptatie op macroniveau in onze organisatie?

Het was supergoed georganiseerd. Er was een heel grote en diverse groep deelnemers. Wat ook heel leuk was: ik zag allemaal foto’s en filmpjes langskomen van wat mensen thuis al doen.

Wat zegt dat over jullie organisatie? Dat medewerkers dit spontaan bedenken?

Dat de cultuur binnen de organisatie is van: als ik een initiatief neem, valt dat in goede aarde. Nog los van het thema inhoudelijk, gaf het webinar ook een groot gevoel van saamhorigheid. In die zin heeft deze corona-periode ons ook wel wat opgeleverd.

Ben jij zelf geïnspireerd om thuis iets aan te pakken door het webinar?

Ja! Dit huis heb ik toevallig gekocht van iemand die zich bij de gemeente met biodiversiteit bezighoudt. De tuin was dus al behoorlijk goed op orde. Er stonden vier regentonnen in, om regenwater op te vangen, maar één daarvan was kapot. Dus ik heb zelf een soort systeem verzonnen met een regenpijp en een oude granito wasbak waardoor het water op verschillende plekken in de tuin de grond in gaat. Want dat water wil je ook als buffer in je eigen grond opslaan. En met een beetje creativiteit, kom je een heel eind.

©Hans Wijnen

En wat heeft het jullie als organisatie opgeleverd?

‘Klimaatadaptatie is onderdeel van ieders werk geworden. Het onderwerp leeft nu nog breder. Collega’s weten elkaar te vinden en denken met elkaar mee. Dit soort dingen moeten we vasthouden en verder uitbouwen. Maar bij elkaar aangehaakt blijven vraagt wel aandacht en inzet. Ook iets waar ik over nadenk deze zomer.’